Veikla

Mūsų veiklos misija – gerinti verslo aplinką ir investicinį klimatą Lietuvoje, bendradarbiaujant su valstybės institucijomis ir verslo bendruomene.

Plačiau apie mus

Narystė

Investors‘ Forum nariai turi atitikti narystės asociacijoje kriterijus. Investors‘ Forum veikla finansuojama asociacijos narių įnašais.

Plačiau

Publikacijos

Investors‘ Forum leidiniai, reitingai, ekspertinės įžvalgos ir publikacijos.

Plačiau

Pasiūlymai

Investors‘ Forum pasiūlymai dėl investicinės aplinkos gerinimo.

Plačiau

Lietuvos Investuotojų Pasitikėjimo Indeksas
LIPI 2017 IV ketv.
Pagrindiniai teigiami veiksniai
 • 67 proc. investuotojų planuoja didinti atlyginimus darbuotojams
 • 61 proc. užsienio investuotojų planuoja įdarbinti naujus darbuotojus
 • 98 proc. investuotojų yra įsitikinę, kad darbuotojai geba pritaikyti užsienio kalbą darbo aplinkoje
 • Pagrindiniai neigiami veiksniai
 • Daugiausiai dėmesio reikalaujanti sritis – švietimas
 • 74 proc. investuotojų trūksta kvalifikuotos darbo jėgos
 • Pastebimas nukritęs politinio stabilumo vertinimas (dėl lėtai įgyvendinamų reformų)
 • baltoji banga
  Baltic investors forum

  Naujausios naujienos

  15-12-2017

  „Investors‘ Forum“ pasiūlymai, kaip pertvarkyti antrąją pensijų pakopą

  Pasigirdę siūlymai keisti II pensijų pakopos modelį sukėlė daug diskusijų viešojoje erdvėje. Nenuostabu – pokyčiai paliestų daugiau nei milijoną darbuotojų bei turėtų įtakos investiciniam klimatui šalyje. Tačiau svarstant  sprendimus būtina įtraukti ir socialinius partnerius.

  Dar rugsėjo mėnesį stambiausius ir aktyviausius investuotojus į Lietuvos ekonomiką vienijanti asociacija „Investors‘ Forum“ Socialinių reikalų ir darbo ministerijai, Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkui bei Lietuvos bankui pateikė daugiau nei dvylika pasiūlymų, kaip būtų galima pertvarkyti II pensijų pakopą.

  „Erdvės dabartinės pensijų sistemos tobulinimui yra ir aštrėjanti demografinė padėtis skatina galvoti apie pokyčius. Turime diskutuoti apie tai, kaip paskatinti darbuotojus aktyviau kaupti II pensijų pakopoje ir užtikrinti jiems galimybę pasirinkti tinkamiausią būdą pasirūpinti savo senatve“, – sako Rolandas Valiūnas, asociacijos „Investors‘ Forum“ valdybos pirmininkas.

  Jam pritaria ir Kęstutis Lisauskas, asociacijos „Investors‘ Forum“ mokesčių darbo grupės vadovas: „Visa socialinė apsaugos sistema yra glaudžiai susijusi, todėl svarstant apie II pensijų pakopos pertvarką, reikėtų kelti ir kitus probleminius klausimus. Teikdami rekomendacijas dėl II pensijų pakopos tobulinimo, taip pat siūlėme bazinės pensijos mokėjimą perkelti į nacionalinį biudžetą, sujungti darbuotojo ir darbdavio įmokas „Sodrai“ bei įvesti „Sodros“ lubas. Manome, kad būtent sisteminis ir nuoseklus požiūris padėtų spręsti pensijų sistemos problemas iš esmės.“

  Rūta Skyrienė, „Investors‘ Forum“ vykdomoji direktorė atkreipia dėmesį, jog labai svarbu į diskusiją dėl pensijų modelio keitimo įtraukti suinteresuotas grupes. „Pasisakome už stabilią ir kaupti skatinančią II pensijų pakopą. Visgi svarbūs sprendimai negali būti priimami už uždarų durų. Deja, rugsėjo mėnesį sudaryta formali darbo grupė „Antrosios ir trečiosios pensijų sistemos pakopų valdymui ir organizavimui tobulinti“ kol kas yra tik formali – apie konkrečius planus pertvarkyti sistemą informuoti nebuvome. Socialinės apsaugos sritis yra itin jautri, tad lygiavertis bendradarbiavimas su socialiniais partneriais yra būtinas“, – pabrėžia ji.

  „Investors‘ Forum“ pasiūlymai, kaip būtų galima tobulinti II pensijų pakopą:

  1. Savanoriškas dalyvavimas antrojoje pakopoje. Ankstesniuose pensijų reformos etapuose buvo įtvirtintas savanoriško dalyvavimo II pensijų pakopoje principas. Siekiant skatinti visuomenę savo pensijai kaupti kuo didesniu mastu, siūlome sukurti galimybę ir skatinti gyventojus kaupimą 2+0+0 (papildoma pensija kaupiama tik iš „Sodros“ pagrindinių įmokų) principu keisti į kaupimą 2+2+2 principu (papildoma pensija kaupiama iš „Sodros“, paties pensijų dalyvio ir valstybės biudžeto įmokų). Kartu siūlome sudaryti galimybę II pakopos dalyviams, kurie pasirinkę kaupimo modelį 2+0+0 ir dėl tam tikrų priežasčių nenori toliau kaupti II pakopoje, savanoriškai stabdyti įmokų pervedimą į II pakopą ir grįžti į „Sodros” sistemą.
  2. Didesnis gyventojų aktyvumas kaupiant pensijai. Lietuvos bankas, Valstybės kontrolė, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos konstatuoja, kad gyventojų pensijos kaupimas II pakopoje principu 2+2+2 yra siektinas. Tik maža dalis (nuo 10 iki 20 proc.) kaupiančių 2+0+0 principu, potencialiai gali nesukaupti anuitetui – periodinei pensijų išmokai iki gyvos galvos – būtinos sumos. Tai reiškia, kad problema yra ne pati II pensijų pakopa, o nepakankamai aktyvus gyventojų dalyvavimas joje.
  3. Savanoriškų įmokų skatinimas. Darant pakeitimus darbuotojo prisidėjimo prie kaupimo sistemos dalis neturėtų privalomai didėti, nes tai sukeltų riziką, jog mažesnes pajamas uždirbantys asmenys nuspręstų pasitraukti iš II pakopos pensijų sistemos ir prarastų galimybę sukaupti papildomų lėšų senatvei. Ir priešingai, galima svarstyti paskatas gyventojui savanoriškai didinti savo įmoką, didinant iš valstybės biudžeto mokamą įmoką arba suteikiant gyventojo mokamai papildomai įmokai gyventojų pajamų mokesčio lengvatą.
  4. Nedidinti mokestinės naštos darbdaviams. Siekiant išlaikyti patrauklią investicinę aplinką Lietuvoje, svarstant pensijų sistemos pakeitimus, darbdaviams tenkanti mokestinė našta neturėtų privalomai didėti. II pakopos pensijų sistemos „Sodros“ dalis potencialiai galėtų būti perkelta darbdaviui, tačiau šie pakeitimai turėtų būti kompensuoti identišku darbdavio įmokos „Sodrai“ sumažinimu. Svarstant II pakopos pensijų sistemos pakeitimus, reikėtų atskirti savanorišką pensijų kaupimą III pensijų pakopoje, kur jau šiandien egzistuoja pakankamos mokestinės lengvatos, skatinančios aktyvų darbdavio ir darbuotojų įsitraukimą.
  5. Užtikrinti sistemos stabilumą. Paskutinį kartą esminiai pensijų sistemos pakeitimai buvo atlikti 2013 metais, todėl patobulinus sistemą, rekomenduojame pasirašyti susitarimą tarp visų politinių jėgų, jog esminiai pokyčiai nebus daromi ateinančius 15 metų.
  6. Pritraukti daugiau pensijų kaupimo bendrovių. II pakopos pensijų kaupimo paslaugas teikiančių bendrovių per pastaruosius septynerius metus Lietuvoje sumažėjo nuo 8 iki 5. Siekiant II pakopos pensijų sistemos stabilumo, didesnės konkurencijos ir įvairovės, būtina siekti pritraukti daugiau pensijų kaupimo bendrovių. Tačiau tai galima pasiekti tik tada, jeigu sistema bus patraukli ir stabili.
  7. Užtikrinti pensijai sukaupusiųjų apsaugą. Siekiant apsaugoti pensijai sukaupusiuosius anuitetų paslaugas teikiančios bendrovės bankroto atveju, tikslinga pasinaudoti praktika taikoma pensijų fonduose esančioms lėšoms, pavyzdžiui, anuitetų turtą atskiriant nuo gyvybės draudimo įmonių turto.
  8.  Sukurti galimybes pensijų fondams aktyviau investuoti Lietuvoje. Siūlome inicijuoti aktyvesnį valstybės valdomų bendrovių ir įmonių akcijų kotiravimą biržoje, valstybės kontroliuojamų įmonių reikšmingos akcijų dalies privatizavimą ir pirminius viešuosius akcijų siūlymus, bei skatinti rizikos kapitalo ekosistemos kūrimąsi. Taip pat, skatinti minėtas bendroves finansuoti savo veiklą leidžiant ilgalaikes obligacijas – patrauklias investicijas pensijų fondams ir draudimo bendrovėms.
  9. Privalomas jaunų specialistų dalyvavimas II pensijų pakopoje. Siekiant užtikrinti, jog gyventojai sukauptų pakankamas lėšas, galima įvesti minimalią dalyvavimo II pensijų pakopoje trukmę, tačiau kadangi šis klausimas svarstomas pavėluotai, būtų daug racionaliau svarstyti privalomą dalyvavimą II pakopos pensijų sistemoje į darbo rinką ateinantiems jauniems gyventojams.
  10. Anuiteto ribos mažinimas. Rekomenduotina mažinti privalomo anuiteto ribą, pavyzdžiui, iki 8000 eurų (Estijos pavyzdžiu). Be to, greta vienkartinės išmokos, sukauptos sumos antrojoje pensijų sistemos pakopoje, nesiekiančios minimalios 8000 eurų sumos, pensijų dalyviams galėtų būti pasiūlyta alternatyva: periodinės mėnesinės išmokos. Tokiu būdu net ir nesukaupusiems anuitetui, II pensijų pakopos išmokos bent kurį laiką atitiktų tikrąją paskirtį – palaikyti tam tikrą pajamų lygį senatvėje.
  11. Įrankis pensijos kaupimo rezultatams stebėti. Siūlome sukurti sistemą, kur gyventojas patogiai galėtų matyti realią informaciją apie dabartinio dalyvavimo pensijų sistemoje rezultatus ir tikėtiną savo būsimos pensijos dydį iš visų trijų pakopų.
  12. Gyvenimo ciklo investavimo principų įvedimas II pakopos pensijų sistemoje. Tai leistų nustatyti dinamišką investavimą pagal kaupiančiojo pensijai amžių – kuo darbuotojas jaunesnis, tuo daugiau fondo lėšų yra nukreipiama į rizikingesnes finansines priemones, nes iš jų galima tikėtis didžiausios investicinės grąžos. Bėgant metams ir artėjant pensijai, investavimo rizika palaipsniui yra mažinama.

  Visą pasiūlymą, teiktą Socialinių reikalų ir darbo ministerijai, Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkui bei Lietuvos bankui, rasite čia.

  13-12-2017

  Kuriamos naujos galimybės žmonėms su negalia konkuruoti darbo rinkoje

  Šiandien Lietuvos Respublikos Seime pasirašytas memorandumas „Dėl galimybių žmonėms su negalia konkuruoti darbo rinkoje“. Dokumentą pasirašė jo iniciatorius Lietuvos Respublikos Seimo Neįgaliųjų teisių komisijos pirmininkas Justas Džiugelis, LR Socialinės apsaugos ir darbo bei finansų ministrai, Lietuvos darbo biržos, verslo organizacijų ir neįgaliųjų bendruomenės atstovai.

  04-12-2017

  LIPI IV ketv. tyrimas: investuotojų optimizmą slopina politinio stabilumo ir ryžto vykdyti pokyčius stoka Publikacija

  Vilnius, 2017 m. gruodžio 5 d. Prastėja Lietuvoje investuojančių užsienio kapitalo įmonių požiūris į šalies investicinį klimatą ir ekonomikos perspektyvas. Stambiausius ir aktyviausius investuotojus į Lietuvos ekonomiką vienijančios asociacijos „Investors‘ Forum“ reguliariai atliekamas tyrimas atskleidžia, kad iki šiol nuosekliai augęs ir šių metų viduryje rekordines aukštumas pasiekęs Lietuvos investuotojų pasitikėjimo indeksas per pastarąjį pusmetį vėl smuktelėjo iki 2017 m. pradžioje užfiksuoto lygio. Tokį pokytį daugiausiai lėmė prastėjantis investuotojų požiūris į politinį šalies stabilumą, verslo skaidrumą ir mokesčių sistemos efektyvumą.

  13-11-2017

  Susitikime su sostinės meru aptarta pramonės plėtra mieste ir tarptautinio Vilniaus konkurencingumo skatinimas

  Asociacijos „Investors‘ Forum“ valdybos nariai pirmadienį susitiko su Vilniaus miesto meru Remigijumi Šimašiumi. Stambiausius ir aktyviausius investuotojus į Lietuvos ekonomiką vienijančios asociacijos vadovų ir sostinės mero susitikime aptarta ilgalaikė Vilniaus miesto vizija ir pramonei tinkamų teritorijų plėtros perspektyvos, talentų pritraukimo į sostinę, susisiekimo su Vilniumi ir pačiame mieste iššūkiai, agentūros „Go Vilnius“ veikla.

  Skaityti daugiau "Investors' Forum" naujienų

  "Investors’ Forum" nariai

  Šiuo metu "Investors' Forum" asociacija turi 56 narius.
  Visi “Investors’ Forum” nariai