[]
1 Paraiškos teikėjo informacija
2 Nominanto informacija
METŲ EKONOMIKOS MOKYTOJAS
INFORMACIJA APIE PARAIŠKOS TEIKĖJĄ

Vardas, pavardė

Vardas, pavardėyour full name

Telefono numeris

Telefono numerisyour full name

Atstovaujama įmonė, organizacija

Atstovaujama įmonė, organizacijayour full name

El. paštas

Vardas, pavardė

Pareigosyour full name
APDOVANOJIMUI NOMINUOJAMAS MOKYTOJAS
Add some text or HTML here
Vardas, Pavardėyour full name

Mokymo įstaiga (-os)

Mokymo įstaiga (-os)your full name

Kontaktinio asmens telefonas

Kontaktinio asmens telefonasyour full name

Kontaktinio asmens el. paštas

Veiklos kriterijai

Pateikite ekonomikos mokytojo (-os) veiklos kriterijus, kuriais remiantis jis (-i) yra teikiamas (-a) apdovanojimui gauti. (Bendras mokytojo (-os) vaidmens ugdytiniams pagrindimas; 2017 metais palankios aplinkos mokinių verslumo ir finansinio raštingumo gebėjimams, kūrybiškumui, kritiniam ir ekonominiam mąstymui ugdyti (-s) organizavimas; mokytojo ir mokinių metų pasiekimai)

Kriterijaimore details
0 /
Ankstesnis
Tolimesnis

"Investors’ Forum" nariai

Šiuo metu "Investors' Forum" asociacija turi 56 narius.
Visi “Investors’ Forum” nariai