Bendrosios nuostatos

 1. Apdovanojimų organizatorius – asociacija „Investors’ Forum“ (toliau – „Investors’ Forum“).
 2. Apdovanojimai teikiami šioms kategorijoms: metų investuotojui, metų sprendimui verslo aplinkai gerinti, metų atsakingai įmonei, metų verslo žurnalistui, metų valstybės tarnautojui, metų ekonomikos mokytojui ir šimtmečio įmonei. Metų ekonomikos mokytoją nominuoja ir išrenka „Lithuanian Junior Achievement“.
 3. Kiekvienos kategorijos laimėtojas paskelbiamas ir apdovanojamas 2018 m. balandžio 13 d. oficialiame apdovanojimų renginyje.
 4. Už visas nominacijas, išskyrus šimtmečio įmonės nominaciją bei metų mokytojo titulą, balsuoja tik „Investors’ Forum“ nariai. Daugiausiai balsų surinkę nominantai toje kategorijoje teikiami „Investors’ Forum“ valdybai (toliau – komisija), kuri išrenka laimėtojus.
 5. Šimtmečio įmonės laimėtoją lemia jungtinis komisijos ir visuomenės balsas.

Nominacijos

 1. Nominacijas apdovanojimams gali teikti visi fiziniai ir juridiniai asmenys, veikiantys Lietuvos respublikos teritorijoje, užpildydami paraišką www.investorsforum.lt anglų arba lietuvių kalba.
 2. Nominacijas į metų investuotojo, metų sprendimo verslo aplinkai gerinti, metų atsakingiausios įmonės, metų verslo žurnalisto, metų valstybės tarnautojo, metų ekonomikos mokytojo kategorijas galima teikti iki kovo 16 d. imtinai.
 3. Nominacijas į šimtmečio įmonės kategoriją galima teikti iki kovo 4 d. imtinai.
 4. Nominacijas galimateikti į daugiau negu vieną kategoriją.

Metų investuotojo, metų sprendimo verslo aplinkai gerinti, metų atsakingos įmonės, metų verslo žurnalisto ir metų valstybės tarnautojo nominacijos: balsavimas ir laimėtojų išrinkimas

 1. Metų investuotoją, metų sprendimą verslo aplinkai gerinti, metų atsakingą įmonę, metų verslo žurnalistą ir metų valstybės tarnautoją renka „Investors‘ Forum“ nariai.
 2. Renkant metų investuotoją, metų sprendimą verslo aplinkai gerinti, metų atsakingą įmonę, ir metų verslo žurnalistą, metų valstybės tarnautoją, vienas „Investors’ Forum” narys turi vieno balso teisę. Balsavimas vyksta nuo kovo 19 d. iki kovo 25 d. imtinai.
 3. Galutinius laimėtojus iš nominacijų, sulaukusių daugiausiai „Investors‘ Forum“ narių vertinimų, išrenka komisija.
 4. Vertinamos tik visiškai užpildytos paraiškos. Jeigu paraiška užpildyta nepilnai arba užpildyta klaidingai, organizatorius pasilieka teisę paprašyti patikslinti paraišką. Jeigu paraiška po perspėjimo nepatikslinama, organizatorius pasilieka teisę nominacijos nevertinti.

Šimtmečio įmonė: balsavimas ir laimėtojų išrinkimas

 1. Šimtmečio įmonę renka visuomenė (50 proc. galutinio balso) ir komisija (50 proc. galutinio balso).
 2. Remdamasi ekspertiniu vertinimu ir pateiktomis paraiškomis, iš pateiktų nominacijų komisija išrenka iki dešimt įmonių, kurios pretenduoja tapti šimtmečio įmone. Šių įmonių sąrašas pateikiamas viešam balsavimui.
 3. Visuomenės balsavimas vyksta nuo kovo 12 d. iki kovo 28 d. imtinai. Balsuoti vienam vartotojui galima tik vieną kartą.
 4. Jeigu organizatorius pastebi pažeidimus balsuojant (pavyzdžiui, esant daugiau balsų iš vieno IP adreso negu dirba/gyvena vartotojų tame pastate), jis pasilieka teisę perskaičiuoti balsus ir anuliuoti įtarimą keliančius balsus.
 5. Komisija reitinguoja nominantus nuo labiausiai iki mažiausiai atitinkančius užimti šimtmečio įmonės statusą. Atitinkamai, pirmosios penkios nominuotos įmonės sulaukia 30 proc., 25 proc., 20 proc., 15 proc. ir 10 proc. komisijos turimų balsų.“ Jeigu komisijos narys priklauso vienai iš nominuotų įmonių, jis turi nusišalinti nuo balsavimo.
 6. Vertinamos tik visiškai užpildytos paraiškos. Jeigu paraiška užpildyta nepilnai arba užpildyta klaidingai, organizatorius pasilieka teisę paprašyti patikslinti paraišką. Jeigu paraiška po perspėjimo nepatikslinama, organizatorius pasilieka teisę nominacijos nevertinti.

Kitos sąlygos

 1. Organizatoriai pasilieka teisę keisti apdovanojimų taisykles, įspėjusi nominacijas teikusius fizinius ar juridinius asmenis prieš 5 darbo dienas.
 2. Asmenys pagal šias taisykles nominuodami įmones ar žmones šiuose apdovanojimuose patvirtina savo dalyvavimą jame, sutinka su šiomis taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.
 3. Apdovanojimų dalyviai, pateikdami kontaktinius duomenis, sutinka kad Konkurso organizatorius naudotų bei tvarkytų dalyvių duomenis šio konkurso ar kitais rinkodaros tikslais.

"Investors’ Forum" nariai

Šiuo metu "Investors' Forum" asociacija turi 56 narius.
Visi “Investors’ Forum” nariai