[]
1 Paraiškos teikėjo informacija
2 Nominanto informacija
METŲ VERSLO ŽURNALISTAS 2017
INFORMACIJA APIE PARAIŠKOS TEIKĖJĄ

Vardas, pavardė

Vardas, pavardė

Pareigos

Pareigosyour full name

Atstovaujama įmonė, organizacija

Atstovaujama įmonė, organizacijayour full name

Telefono numeris

Telefono numerisyour full name

El. paštas

APDOVANOJIMUI NUOMINUOJAMAS (-A) ŽURNALISTAS (-Ė)/ŽURNALISTŲ KOMANDA

Vardas, pavardė

Vardas, pavardė

Darbovietė

Darbovietė

Telefono numeris

Telefono numeris

El. paštas

Veiklos kriterijai

Pateikite žurnalisto (-ės) veiklos kriterijus, kuriais remiantis jis (-i) / komanda yra teikiamas (-a) apdovanojimui gauti. (Bendras žurnalisto(-ės) / žurnalistų komandos veiklos aktualumo pagrindimas, suteikta nauda Lietuvos verslo klimato adekvačiam vertinimui ir vertinimo objektyvumui).

Kriterijaimore details
0 /
Ankstesnis
Tolimesnis

"Investors’ Forum" nariai

Šiuo metu "Investors' Forum" asociacija turi 56 narius.
Visi “Investors’ Forum” nariai