Investors’ Forum Naujienos

15-12-2017

„Investors‘ Forum“ pasiūlymai, kaip pertvarkyti antrąją pensijų pakopą

Pasigirdę siūlymai keisti II pensijų pakopos modelį sukėlė daug diskusijų viešojoje erdvėje. Nenuostabu – pokyčiai paliestų daugiau nei milijoną darbuotojų bei turėtų įtakos investiciniam klimatui šalyje. Tačiau svarstant  sprendimus būtina įtraukti ir socialinius partnerius.

Dar rugsėjo mėnesį stambiausius ir aktyviausius investuotojus į Lietuvos ekonomiką vienijanti asociacija „Investors‘ Forum“ Socialinių reikalų ir darbo ministerijai, Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkui bei Lietuvos bankui pateikė daugiau nei dvylika pasiūlymų, kaip būtų galima pertvarkyti II pensijų pakopą.

„Erdvės dabartinės pensijų sistemos tobulinimui yra ir aštrėjanti demografinė padėtis skatina galvoti apie pokyčius. Turime diskutuoti apie tai, kaip paskatinti darbuotojus aktyviau kaupti II pensijų pakopoje ir užtikrinti jiems galimybę pasirinkti tinkamiausią būdą pasirūpinti savo senatve“, – sako Rolandas Valiūnas, asociacijos „Investors‘ Forum“ valdybos pirmininkas.

Jam pritaria ir Kęstutis Lisauskas, asociacijos „Investors‘ Forum“ mokesčių darbo grupės vadovas: „Visa socialinė apsaugos sistema yra glaudžiai susijusi, todėl svarstant apie II pensijų pakopos pertvarką, reikėtų kelti ir kitus probleminius klausimus. Teikdami rekomendacijas dėl II pensijų pakopos tobulinimo, taip pat siūlėme bazinės pensijos mokėjimą perkelti į nacionalinį biudžetą, sujungti darbuotojo ir darbdavio įmokas „Sodrai“ bei įvesti „Sodros“ lubas. Manome, kad būtent sisteminis ir nuoseklus požiūris padėtų spręsti pensijų sistemos problemas iš esmės.“

Rūta Skyrienė, „Investors‘ Forum“ vykdomoji direktorė atkreipia dėmesį, jog labai svarbu į diskusiją dėl pensijų modelio keitimo įtraukti suinteresuotas grupes. „Pasisakome už stabilią ir kaupti skatinančią II pensijų pakopą. Visgi svarbūs sprendimai negali būti priimami už uždarų durų. Deja, rugsėjo mėnesį sudaryta formali darbo grupė „Antrosios ir trečiosios pensijų sistemos pakopų valdymui ir organizavimui tobulinti“ kol kas yra tik formali – apie konkrečius planus pertvarkyti sistemą informuoti nebuvome. Socialinės apsaugos sritis yra itin jautri, tad lygiavertis bendradarbiavimas su socialiniais partneriais yra būtinas“, – pabrėžia ji.

„Investors‘ Forum“ pasiūlymai, kaip būtų galima tobulinti II pensijų pakopą:

 1. Savanoriškas dalyvavimas antrojoje pakopoje. Ankstesniuose pensijų reformos etapuose buvo įtvirtintas savanoriško dalyvavimo II pensijų pakopoje principas. Siekiant skatinti visuomenę savo pensijai kaupti kuo didesniu mastu, siūlome sukurti galimybę ir skatinti gyventojus kaupimą 2+0+0 (papildoma pensija kaupiama tik iš „Sodros“ pagrindinių įmokų) principu keisti į kaupimą 2+2+2 principu (papildoma pensija kaupiama iš „Sodros“, paties pensijų dalyvio ir valstybės biudžeto įmokų). Kartu siūlome sudaryti galimybę II pakopos dalyviams, kurie pasirinkę kaupimo modelį 2+0+0 ir dėl tam tikrų priežasčių nenori toliau kaupti II pakopoje, savanoriškai stabdyti įmokų pervedimą į II pakopą ir grįžti į „Sodros” sistemą.
 2. Didesnis gyventojų aktyvumas kaupiant pensijai. Lietuvos bankas, Valstybės kontrolė, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos konstatuoja, kad gyventojų pensijos kaupimas II pakopoje principu 2+2+2 yra siektinas. Tik maža dalis (nuo 10 iki 20 proc.) kaupiančių 2+0+0 principu, potencialiai gali nesukaupti anuitetui – periodinei pensijų išmokai iki gyvos galvos – būtinos sumos. Tai reiškia, kad problema yra ne pati II pensijų pakopa, o nepakankamai aktyvus gyventojų dalyvavimas joje.
 3. Savanoriškų įmokų skatinimas. Darant pakeitimus darbuotojo prisidėjimo prie kaupimo sistemos dalis neturėtų privalomai didėti, nes tai sukeltų riziką, jog mažesnes pajamas uždirbantys asmenys nuspręstų pasitraukti iš II pakopos pensijų sistemos ir prarastų galimybę sukaupti papildomų lėšų senatvei. Ir priešingai, galima svarstyti paskatas gyventojui savanoriškai didinti savo įmoką, didinant iš valstybės biudžeto mokamą įmoką arba suteikiant gyventojo mokamai papildomai įmokai gyventojų pajamų mokesčio lengvatą.
 4. Nedidinti mokestinės naštos darbdaviams. Siekiant išlaikyti patrauklią investicinę aplinką Lietuvoje, svarstant pensijų sistemos pakeitimus, darbdaviams tenkanti mokestinė našta neturėtų privalomai didėti. II pakopos pensijų sistemos „Sodros“ dalis potencialiai galėtų būti perkelta darbdaviui, tačiau šie pakeitimai turėtų būti kompensuoti identišku darbdavio įmokos „Sodrai“ sumažinimu. Svarstant II pakopos pensijų sistemos pakeitimus, reikėtų atskirti savanorišką pensijų kaupimą III pensijų pakopoje, kur jau šiandien egzistuoja pakankamos mokestinės lengvatos, skatinančios aktyvų darbdavio ir darbuotojų įsitraukimą.
 5. Užtikrinti sistemos stabilumą. Paskutinį kartą esminiai pensijų sistemos pakeitimai buvo atlikti 2013 metais, todėl patobulinus sistemą, rekomenduojame pasirašyti susitarimą tarp visų politinių jėgų, jog esminiai pokyčiai nebus daromi ateinančius 15 metų.
 6. Pritraukti daugiau pensijų kaupimo bendrovių. II pakopos pensijų kaupimo paslaugas teikiančių bendrovių per pastaruosius septynerius metus Lietuvoje sumažėjo nuo 8 iki 5. Siekiant II pakopos pensijų sistemos stabilumo, didesnės konkurencijos ir įvairovės, būtina siekti pritraukti daugiau pensijų kaupimo bendrovių. Tačiau tai galima pasiekti tik tada, jeigu sistema bus patraukli ir stabili.
 7. Užtikrinti pensijai sukaupusiųjų apsaugą. Siekiant apsaugoti pensijai sukaupusiuosius anuitetų paslaugas teikiančios bendrovės bankroto atveju, tikslinga pasinaudoti praktika taikoma pensijų fonduose esančioms lėšoms, pavyzdžiui, anuitetų turtą atskiriant nuo gyvybės draudimo įmonių turto.
 8.  Sukurti galimybes pensijų fondams aktyviau investuoti Lietuvoje. Siūlome inicijuoti aktyvesnį valstybės valdomų bendrovių ir įmonių akcijų kotiravimą biržoje, valstybės kontroliuojamų įmonių reikšmingos akcijų dalies privatizavimą ir pirminius viešuosius akcijų siūlymus, bei skatinti rizikos kapitalo ekosistemos kūrimąsi. Taip pat, skatinti minėtas bendroves finansuoti savo veiklą leidžiant ilgalaikes obligacijas – patrauklias investicijas pensijų fondams ir draudimo bendrovėms.
 9. Privalomas jaunų specialistų dalyvavimas II pensijų pakopoje. Siekiant užtikrinti, jog gyventojai sukauptų pakankamas lėšas, galima įvesti minimalią dalyvavimo II pensijų pakopoje trukmę, tačiau kadangi šis klausimas svarstomas pavėluotai, būtų daug racionaliau svarstyti privalomą dalyvavimą II pakopos pensijų sistemoje į darbo rinką ateinantiems jauniems gyventojams.
 10. Anuiteto ribos mažinimas. Rekomenduotina mažinti privalomo anuiteto ribą, pavyzdžiui, iki 8000 eurų (Estijos pavyzdžiu). Be to, greta vienkartinės išmokos, sukauptos sumos antrojoje pensijų sistemos pakopoje, nesiekiančios minimalios 8000 eurų sumos, pensijų dalyviams galėtų būti pasiūlyta alternatyva: periodinės mėnesinės išmokos. Tokiu būdu net ir nesukaupusiems anuitetui, II pensijų pakopos išmokos bent kurį laiką atitiktų tikrąją paskirtį – palaikyti tam tikrą pajamų lygį senatvėje.
 11. Įrankis pensijos kaupimo rezultatams stebėti. Siūlome sukurti sistemą, kur gyventojas patogiai galėtų matyti realią informaciją apie dabartinio dalyvavimo pensijų sistemoje rezultatus ir tikėtiną savo būsimos pensijos dydį iš visų trijų pakopų.
 12. Gyvenimo ciklo investavimo principų įvedimas II pakopos pensijų sistemoje. Tai leistų nustatyti dinamišką investavimą pagal kaupiančiojo pensijai amžių – kuo darbuotojas jaunesnis, tuo daugiau fondo lėšų yra nukreipiama į rizikingesnes finansines priemones, nes iš jų galima tikėtis didžiausios investicinės grąžos. Bėgant metams ir artėjant pensijai, investavimo rizika palaipsniui yra mažinama.

Visą pasiūlymą, teiktą Socialinių reikalų ir darbo ministerijai, Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkui bei Lietuvos bankui, rasite čia.

13-12-2017

Kuriamos naujos galimybės žmonėms su negalia konkuruoti darbo rinkoje

Šiandien Lietuvos Respublikos Seime pasirašytas memorandumas „Dėl galimybių žmonėms su negalia konkuruoti darbo rinkoje“. Dokumentą pasirašė jo iniciatorius Lietuvos Respublikos Seimo Neįgaliųjų teisių komisijos pirmininkas Justas Džiugelis, LR Socialinės apsaugos ir darbo bei finansų ministrai, Lietuvos darbo biržos, verslo organizacijų ir neįgaliųjų bendruomenės atstovai.

04-12-2017

LIPI IV ketv. tyrimas: investuotojų optimizmą slopina politinio stabilumo ir ryžto vykdyti pokyčius stoka LIPI tyrimai

Vilnius, 2017 m. gruodžio 5 d. Prastėja Lietuvoje investuojančių užsienio kapitalo įmonių požiūris į šalies investicinį klimatą ir ekonomikos perspektyvas. Stambiausius ir aktyviausius investuotojus į Lietuvos ekonomiką vienijančios asociacijos „Investors‘ Forum“ reguliariai atliekamas tyrimas atskleidžia, kad iki šiol nuosekliai augęs ir šių metų viduryje rekordines aukštumas pasiekęs Lietuvos investuotojų pasitikėjimo indeksas per pastarąjį pusmetį vėl smuktelėjo iki 2017 m. pradžioje užfiksuoto lygio. Tokį pokytį daugiausiai lėmė prastėjantis investuotojų požiūris į politinį šalies stabilumą, verslo skaidrumą ir mokesčių sistemos efektyvumą.

13-11-2017

Susitikime su sostinės meru aptarta pramonės plėtra mieste ir tarptautinio Vilniaus konkurencingumo skatinimas

Asociacijos „Investors‘ Forum“ valdybos nariai pirmadienį susitiko su Vilniaus miesto meru Remigijumi Šimašiumi. Stambiausius ir aktyviausius investuotojus į Lietuvos ekonomiką vienijančios asociacijos vadovų ir sostinės mero susitikime aptarta ilgalaikė Vilniaus miesto vizija ir pramonei tinkamų teritorijų plėtros perspektyvos, talentų pritraukimo į sostinę, susisiekimo su Vilniumi ir pačiame mieste iššūkiai, agentūros „Go Vilnius“ veikla.

07-11-2017

Susisiekimo ministro ir investuotojų susitikime − dėmesys strateginiams projektams ir būtinybei didinti Vilniaus pasiekiamumą oro transportu

Stambiausius ir aktyviausius investuotojus į Lietuvos ekonomiką vienijančios asociacijos „Investors‘ Forum“ nariai pirmadienį susitiko su susisiekimo ministru Roku Masiuliu. Ministras su investuotojais apžvelgė pastarojo meto veiklą, pristatė ateinančių metų prioritetus. R. Masiulis pabrėžė ministerijos siekį užtikrinti didesnį susisiekimo sektoriaus skaidrumą bei efektyvumą, apžvelgė priemones Lietuvos kelių kokybei ir kainai užtikrinti, projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimą, galimus Vilniaus oro uosto ir Klaipėdos jūrų uosto plėtros planus. 

30-10-2017

Japonijos investicijoms į Lietuvą pritraukti Vilniuje rengiamas tarptautinis seminaras

Vilniuje,  šiandien, spalio 30d. prasideda dvi dienas truksiantis tarptautinis seminaras, kurio metu Japonijos verslininkams bus pristatytos investavimo Lietuvoje galimybės. Ūkio ministerijoje rengiamame Japonijos-Europos verslo seminare aptariamos šalių ekonominių ryšių stiprinimo perspektyvos, atsiveriančios ES ir Japonijai sutarus dėl ekonominės partnerystės bei Jungtinei Karalystei traukiantis iš bendrijos.

„Spalį sukanka 26-eri metai kaip Lietuva ir Japonija atkūrė diplomatinius santykius, ir šiandien galime džiaugti abi šalis siejančiais glaudžiais kultūros, moksliniais ir diplomatiniais ryšiais. Tuo pačiu būtina stiprinti ir ekonominį bendradarbiavimą, juolab, kad šią vasarą Europos Sąjungai ir Japonijai susitarus dėl laisvos prekybos, atsiveria iki šiol neregėtos partnerystės su viena didžiausių pasaulio ekonomikų galimybės. Tad siekiame, kad pasauliniuose konkurencingumo reitinguose aukštyn kylanti Lietuva Japonijos įmonėms taptų viena patraukliausių krypčių investuoti“, – pažymi Rolandas Valiūnas, vienos iš forumo rengėjų, asociacijos „Investors‘ Forum“ valdybos pirmininkas.

Puslapis 1 34

"Investors’ Forum" nariai

Šiuo metu "Investors' Forum" asociacija turi 56 narius.
Visi “Investors’ Forum” nariai