2014 m. spalio 9 dieną viešbutyje Vilniuje vyko Europos Komisijos inicijuota konferencija-seminaras „Tebesančios kliūtys veikiančiai vieningai paslaugų rinkai“ (angl. „Remaining obstacles to a fully functioning single market for services“). Renginio tikslas ‒ aptarti problemas, kurios užkerta kelią sėkmingai plėtoti vieningą ES paslaugų sektoriaus rinką. Konferencijos pranešėjai pasidalino patirtimi ir įvardijo realias problemas, su kuriomis susiduria verslas, vykdantis paslaugas kitoje Europos Sąjungos šalyje.

„Tebėra daug reglamentavimo ir kitų neatitikimų ES šalių narių teisės aktuose,   kvalifikaciniuose sertifikatuose ir vyraujančiose kultūrose. Dėl šių prieštaravimų kyla sunkumų  kurian ar plečiant verslą kitose Europos Sąjungos valstybėse. Daugiausiai sunkumų kyla dėlneformaliųjų  barjerų (ang. Informal barriers): kultūrinių skirtumų, oficialios kalbos bei skirtingo kvalifikacijos reglamentavimo “, – sakė Jomar Talsnes Heggdal, Norvegijos statybos pramonės federacijos patarėjas politikos klausimais.

„Norint sukurti vieningą ir veikiančią paslaugų rinką, svarbu nepamiršti ir pastaraisiais metais ispūdingai augančios prekybos virtualioje erdvėje. Įstatymai, reglamentuojantys prekybą internetu, nėra vienodi visose  ES šalyse,   o kai kur net radikaliais skiriasi. Ypač svarbu užtikrinti vienodas sąlygas e-verslui , nustatyti auditavimo procedūras, jeigu norime, kad tarptautinis e-verlsas Europos Sąjungoje būtų skaidrus, sąžiningas bei konkurencingas“, – teigė Stefan Kvarfordt, Švedijos prekybos federacijos patarėjas ES klausimais.

„Norint ne tik padėti verslui įsikurti kitose ES šalyse, tačiau ir paskatinti paslaugų sektoriaus sanglaudą  yra ypač svarbu užtikrinti informacijos prieinamumą. Iš savo patirties galiu teigti, jog perkeliant verslą kitur ypatingai daug sunkumų patiriama ieškant informacijos apie konkrečios šalies mokestinius, darbo santykių reikalavimus, poveikio aplinkai įstatymus ir pan. Tai reikalauja itin daug laiko ir pastangų, o vietinių ekspertų bei teisininkų pagalba ne visiem įkandama, ypač smulkiam ir vidutiniam verslui“, – kalbėjo V. Švykas, UAB „Švykai“ generalinis direktorius.

Renginio metu taip pat vyko grupių diskusijos aptarti iššūkiams, su kuriais susiduria paslaugas verslui teikiančios įmonės, mažmeninės prekybos centrų tinklai bei staybos sektoriaus įmonės. Grupių išvados buvo pristatytos visiems dalyviams,pasiūlyti problemų sprendimo būdai bei priemonės jiems užtikrinti.

Vilniuje vykusi konferencija-seminaras yra viena iš 16-os vienos dienos konferencijų organizuojamų pagal Europos Komisijos vieningos rinkos programą, siekiant aptarti vieningos rinkos užtikrinimą ribojančius veiksnius ir skatinti tiesioginį dialogą su verslu, kartu ieškoti optimalių sprendimų. 2015 m. pradžioje Briuselyje bus surengta galutinė konferencija apibendrinsianti visos programos metu surinktą informaciją. Konferencijoje bus pateitkosgalutinės  išvados ir rekomendacijos tolesniam  vieningos paslaugų rinkos kūrimui ir veiksmingumui užtikrinti.