Asociacija „Investors’ Forum“ susitinka su Lietuvos Respublikos Seimo nariais šių metų spalio 23 d. 11 val.
Susitikimo metu vietos ir užsienio investuotojai pristatys pastebėjimus apie verslo aplinką šalyje, investicinio klimato kūrimo, gerinimo sąlygas bei Lietuvos patrauklumo tiesioginėms užsienio investicijoms galimybes ir iššūkius krizės sąlygomis.