2016 m. lapkirčio 7 d. Investuotojų forumas kreipėsi į naujosios valdančiosios koalicijos lyderius su raginimu leisti naujajam Darbo kodeksui pradėti veikti nuo kitų metų sausio 1 d. 

Kreipimosi tekstas

 

Dėl naujojo Darbo kodekso įsigaliojimo

 

Didžiausius investuotojus į Lietuvos ekonomiką vienijanti asociacija „Investors‘ Forum“ ragina būsimąją valdančiąją koaliciją leisti naujajam Darbo kodeksui pradėti veikti nuo kitų metų sausio pirmosios.

Mūsų nuomone, vieši politikų pareiškimai dėl galimybės pusmečiui atidėti naujojo įstatymo įsigaliojimą neišvengiamai turės neigiamos įtakos tiek verslui, tiek tarptautiniam Lietuvos įvaizdžiui.

Pateikiame savo nuomonę dėl šio sprendimo neigiamos įtakos Lietuvos investiciniam klimatui ir verslo aplinkai:

1. Daugelis Lietuvoje veikiančių ar čia investicijas artimiausiu metu planuojančių bendrovių jau skyrė nemažai laiko ir lėšų ruošdamosi veiklai pagal naująjį įstatymą. Todėl nenuoseklus ar neapdairus valdžios atstovų elgesys gali lemti nuostolius verslui.

2. Kita vertus, tokie veiksmai apskritai neskatina investuotojų pasitikėjimo valstybe, kur strateginiai įstatymai keičiami bei atidėliojami jiems dar nė nespėjus įsigalioti.

3. Perėjimui prie naujo darbo santykių reguliavimo rengiasi tiek verslas, tiek valstybės institucijos. Naujojo socialinio modelio įgyvendinimui valstybė kitų metų biudžete yra numačiusi apie ketvirtį milijardo eurų.

4. Mažai tikėtina, kad tokios svarbos projekto pakeitimui suderinti su socialiniais partneriais pakaks pusmečio. Iki kol bus priimti sprendimai, darbo santykiai ir toliau bus reguliuojami pagal nūdienos realijų nebeatitinkantį, iš sovietinių laikų paveldėtą Darbo kodeksą.

5. Abejonių kelia ir siūlymai Darbo kodeksą iš naujo svarstyti Trišalėje taryboje, kuri atstovauja nedidelei daliai darbo vietų kūrėjų ir darbuotojų. Kur kas tikslingiau įstatymo pakeitimus svarstyti naujos sudėties taryboje, kuriai suformuoti būtinas naujasis Darbo kodeksas.

6. Valstybė yra numačiusi visą sistemą, stebėsiančią naujojo įstatymo funkcionavimą bei poveikį. „Investors‘ Forum“ narių įsitikinimu, bet kokie tolesni įstatymo pakeitimai turėtų būti atliekami tik remiantis objektyviais duomenimis ir socialinio modelio poveikio analize.

7. Atidėdami strateginę reformą, apie kurios būtinybę verslas kalba pastarąjį dešimtmetį, ir kurios įgyvendinimą atidžiai stebi daugelis tarptautinių organizacijų, siunčiame labai rimtą neigiamą signalą vietos ir užsienio investuotojams.

8. Pasaulio ekonomikos forumo Pasaulinio konkurencingumo indekse Lietuva užima 35 poziciją tarp 138 valstybių. Tačiau investuotojai atkreipia dėmesį, kad pagal darbo rinkos lankstumo rodiklius esame 96 vietoje, pagal įdarbinimo ir atleidimo sąlygas – 116-oje. Mūsų šalies galimybės išlaikyti talentus įvertintos 106-ąja pozicija, o juos pritraukti – 111 -ąja.

9. Asociacija „Investors‘ Forum“ jau dešimtmetį nuosekliai ragina valdžios institucijas imtis esminės darbo santykių reformos ir nustatyti lankstesnį šios srities reguliavimą. Asociacijos atliekamo Lietuvos investuotojų pasitikėjimo indekso tyrimo duomenimis, 85 proc. investuotojų darbo santykių reguliavimą laiko prioritetine pokyčių reikalaujančia sritimi. Paklausti apie iššūkius verslui kasdienėje veikloje, 41 proc. investuotojų pažymėjo susiduriantys su problemomis dėl esamo darbo santykių reguliavimo. Daugiau nei pusei – 53 proc. respondentų, tokie iššūkiai kyla dažnai, 53 proc. – periodiškai.