Didžiausius investuotojus į Lietuvos ekonomiką vienijančios asociacijos „Investors‘ Forum“ nariai susitiko su Respublikos Prezidentės vyriausiąja patarėja, Ekonominės ir socialinės politikos grupės vadove Giedre Kaminskaite-Salters. Investuotojų ir Prezidentės patarėjos susitikime aptartas Lietuvos konkurencingumas, būtini pokyčiai ir prielaidos šalies investiciniam klimatui gerinti. Tarp jų ‒ būtinybė užtikrinti kvalifikuotų, įmonių poreikius atitinkančių specialistų rengimą, peržiūrėti verslui tenkančią administracinę naštą.

„Asociacija „Investors‘ Forum“ vienija pirmaujančias Lietuvos įmones, kurių indėlis į šalies ekonomiką nepaprastai svarbus. Siekdama jį pasitelkti kuo veiksmingiau, daug privalo padaryti ir pati valstybė ‒ būtina mažinti biurokratiją, išgyvendinti korupciją bei kovoti su šešėliu.  Vis dėlto, esu įsitikinusi, kad verslo ir valstybės institucijų bendradarbiavimas yra viena svarbiausių prielaidų siekiant užtikrinti ekonomikos augimą, darbo vietų kūrimą bei įveikti socialinę atskirtį“, – kalbėjo G. Kaminskaitė-Salters.

„Opi problema investuotojams išlieka kvalifikuotos darbo jėgos trūkumas. Nepaisant daugelį metų trunkančių diskusijų apie Lietuvos švietimo sistemą, atotrūkį tarp verslo poreikių ir aukštųjų mokyklų rengiamų specialistų, jų kvalifikacijos ir patirties stoką, ypatingų permainų šioje srityje kol kas taip pat nematyti. Optimizmo įkvepia tai, kad verslo asociacijos ir valstybės institucijos kalba ta pačia kalba ir pasiryžusios drauge ieškoti sprendimų, ką dar kartą patvirtino ir šis susitikimas“, ‒ teigė Rolandas Valiūnas, „Investors‘ Forum“ valdybos pirmininkas.

Investuotojų ir Prezidentės patarėjos diskusijoje taip pat aptarti kliuviniai, su kuriais įmonės susiduria įdarbindamos specialistus iš užsienio valstybių. „Dėl sudėtingų biurokratinių procedūrų, verslui sunku operatyviai įdarbinti aukštos kvalifikacijos specialistus iš kitų šalių. Iš daugelio investuotojų girdime, kad užsienio specialisto įdarbinimas Lietuvoje praktiškai užtrunka pusmetį, o ilgiau mūsų šalyje gyvenantiems ir dirbantiems žmonėms būtina reguliariai teikti tuos pačius dokumentus įvairioms žinyboms. Norėdami kurti investicijoms palankų klimatą, privalome būti lankstesni, peržiūrėti ir tobulinti užsieniečių įdarbinimo sistemą“, ‒ pažymėjo Rūta Skyrienė, „Investors‘ Forum“ vykdomoji direktorė.

Tyrimų duomenimis, užsienio kapitalo bendrovės vis palankiau vertina verslo sąlygas mūsų šalyje. „Investors‘ Forum“ iniciatyva atliekamas Lietuvos investuotojų pasitikėjimo indekso tyrimas, trečdalis apklaustų verslininkų artimiausiu metu planuoja didinti investicijas į kapitalą; beveik pusė ketina kurti naujas darbo vietas. Vis dėlto darbo santykių reguliavimas, mokesčių sistema, skaidrumo trūkumas verslo aplinkoje ir viešuosiuose pirkimuose, politinis nestabilumas, nepakankama perkamoji vartotojų galia bei perdėtas rinkos reguliavimas išlieka opiausiomis problemomis, mažinančiomis Lietuvos patrauklumą investicijoms.