2014 m. rugsėjo 17–18 dienomis Vilniuje vyko Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuota tarptautinė konferencija „Kaip užtikrinti įteisinto darbo patrauklumą“ (angl. How to make formal work attractive).

Konferencijoje siekta aptarti neformalaus darbo klausimus, pasikeisti informacija ir gerąja praktika, politikos metodais ir priemonėmis, kurias įgyvendino valdžios institucijos, siekdamos spręsti neformalaus darbo problemą.

Neformalus darbas yra sudėtingas reiškinys, apimantis darbo inspekcijų, socialinio draudimo įstaigų ir mokesčių inspekcijų kompetencijas. Todėl šiam klausimui spręsti, atsižvelgiant į jo tarptautinį aspektą, reikia suderintų veiksmų ir politikos krypčių, kurios atgrasintų darbdavius taikyti neformalų darbą, o darbuotojus – į tokią veiklą įsitraukti.

Konferencijoje dalyvavo ekspertai ir ministrai/aukšto lygio atstovai iš Europos Sąjungos ir Europos Laisvosios Prekybos Asociacijos valstybių narių, taip pat atstovai iš Tarptautinės darbo organizacijos, Europos Komisijos, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos, tarptautiniai, Europos ir nacionaliniai socialiniai partneriai.

Pirmoji Konferencijos diena buvo skirta ekspertų diskusijoms, vyko konferencijos atidarymas, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos bei Eurofondo apžvalgų pristatymas. Vėliau buvo diskutuojama trimis pagrindinėmis temomis: „Teisinės ir politinės priemonės, susijusios su neformaliu darbu tarptautiniu lygiu“, „Neformalaus darbo įteisinimas nacionaliniu lygiu“, „Tarptautiniai neformalaus darbo aspektai. Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės vaidmuo“. 

Antrąją Konferencijos dieną vyko aukšto lygio apskritojo stalo diskusija dėl politinių metodų ir priemonių, institucinio bendradarbiavimo sprendžiant neformalaus darbo klausimus.

Diskusijoje dalyvavo socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė, kitų šalių ministrai, aukšto lygio socialinių partnerių, Tarptautinės darbo organizacijos, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos atstovai. Aukšto lygio apskritojo stalo diskusijai pirmininkavo Tarptautinės darbo organizacijos generalinis direktorius Guy‘us Ryderis.

2014_09_18_ilo_konferencija.jpg  sadm_ilo konferencija.jpg