Rugpjūčio 9 d. asociacijos „Investors’ Forum” mokesčių darbo grupės nariai susitiko su naująja VMI vadove Edita Janušiene. Susitikimo metu buvo pristatyti darbo grupės parengti pasiūlymai institucijos administracijos veiklos tobulinimui, aptartos dažniausios problemos su kuriomis susiduria didieji investuotojai Lietuvoje ir diskutuota apie galimas priemones joms spręsti. 

„Investors’ Forum“ kartu su Valstybine mokesčių inspekcija bendradarbiaujama jau daug metų. „Tokie susitikimai, kurių metu ateiname su konkrečiais pasiūlymais mokesčių administravimui gerinti, vyksta bent kartą per metus. Turime labai profesionalią darbo grupę, kuriai, kaip ir visai asociacijai tikrai svarbu, kad į jų pasiūlymus būtų įsiklausoma,” sako asociacijos vykdomoji direktorė Rūta Skyrienė.

Susitikime su Investors’ Forum nariais E. Janušienė ne kartą pabrėžė, kad VMI veikimas neturi užkirsti kelio investicijų pritraukimui Lietuvoje. „Mes suprantame, kad verslas kuria darbo vietas, moka sąžiningus atlyginimus ir mokesčius, todėl mūsų tikslas yra ne trukdyti, o kurti palankias sąlygas jam vystytis”.

„Šiandien, kaip ir paprastai, ateiname kalbėti apie tas sritis, kurias matome, kad turėtume gerinti ir siekti pokyčių. Tačiau turime nepamiršti ir pažangos, kurią padarė institucija ir jos darbuotojai, kaip pavyzdžiui įvesti nauji pažangūs instrumentai, kaip išaiškinamasis sprendimas. O nuomonių apsikeitimas su abiejų pusių profesionalais prisideda prie bendros investicinės aplinkos gerinimo, ” susitikime kalbėjo R. Skyrienė.

Susitikimo metu pateiktus pasiūlumus, kaip ir kitus asociacijos „Investors‘ Forum“ teikiamus pasiūlymus valstybės institucijoms, galite rasti čia.