2016 m. lapkričio 17 d.
Lietuvos Respublikos Vyriausybei
Būtini sprendimai darbo užmokesčio augimui ir naujų darbo vietų steigimui, darytini 2017 metais

2016 m. lapkričio 7 d. 
Algirdui Butkevičiui, Ramūnui Karbauskiui ir Sauliui Skverneliui
Kreipimasis dėl naujojo Darbo kodekso įsigaliojimo

2016 m. spalio 13 d. 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kancleriui
Dėl Pagalbinio apvaisinimo įstatymo įgyvendinimo

2016 m. spalio 5 d. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai ir Europos teisės departamentui prie Teisingumo ministerijos
Investors’ Forum pasiūlymai dėl Lietuvos Repsublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo Nr. IX-1132 pakeitimo išdėstant jį nauja redakcija

2016 m. rugsėjo 6 d. 
Darbo vietų kūrėjų, verslo vadovų, darbuotojų, visuomenės atstovų kreipimasis į LR Seimo narius

2016 m. rugpjūčio 26 d.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrui ir Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pirmininkui
Dėl anoniminio gydytojų premijavimo plano

2016 m. birželio 29 d.
Lietuvos verslo tarybos kreipimasis į Respublikos Prezidentę Dalią Grybauskaitę
Dėl naujojo Darbo kodekso patvirtinimo

2016 m. birželio 21 d.
VĮ Registrų centrui
Dėl juridinių asmenų steigimo

2016 m. birželio mėn. 17 d.
Sveikatos apsaugos ministerijai
Dėl Audinių banko Atsakingo asmens išklausytų „On-line“ kursų

2016 m. gegužės 9 d.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai
Dėl Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo Nr. IX-1132 pakeitimo išdėstant jį nauja redakcija

2016 m. kovo 29 d.
Migracijos Departamentui prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos
Dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvoje

2016 m. kovo 23 d.
Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Dėl pilietybės atkūrimo ir migracijos klausimų

2016 m. kovo 21 d.
Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai
Dėl Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 18, 31, 34, 39, 40, 41, 43, 44, 49, 51, 52, 58, 67, 69, 70, 71, 72, 74, 75 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 391 straipsniu įstatymo projekto

2016 m. vasario 12 d. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybei
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.895 ir 6.896 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-3633“

2016 m. sausio 22 d.
UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai
Investors’ Forum pasiūlymai finansų inžinerijos priemonės „Ko-investicinis fondas“ schemos aprašymui

2016 m. sausio 15 d.
Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijai
Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-1495 pakeitimo įstatymo projekto

2016 m. sausio 8 d
UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai
Investors’ Forum pasiūlymai rizikos kapitalo priemonės „Ankstyvos stadijos ir plėtros fontas I“ finansų tarpininko atrankos sąlygų nuostatoms

2017 m. pasiūlymai
Senesni (iki 2016 m.)

"Investors’ Forum" nariai

Šiuo metu "Investors' Forum" asociacija turi 56 narius.
Visi “Investors’ Forum” nariai