2019 m. sausio 11d. 
Lietuvos Respublikos Mokesčių inspekcijai
Lietuvos Respublikos Finansų ministerijai
Dėl minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų

2019 m. sausio 11d. 
Lietuvos Respublikos Finansų ministerijai
Dėl mokesčių administravimo įstatymo nr. IX-2112 2, 71, 155, 156 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 711, 712 ir 713 straipsniais įstatymo projekto

"Investors’ Forum" nariai

Šiuo metu "Investors' Forum" asociacija turi 56 narius.
Visi “Investors’ Forum” nariai