2019 m. vasario 15 d. 
Lietuvos Respublikos Seimo Ekonomikos komitetui 
Dėl Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto

2019 m. vasario 5 d. 
Lietuvos Respublikos Finansų ministerijai
Dėl Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 2, 3, 4 ir 9 straipsnių, II ir III skyrių pakeitimo įstatymo projekto

2019 m. sausio 24 d. 
Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija
Dėl higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir “Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektų

2019 m. sausio 11 d. 
Lietuvos Respublikos Mokesčių inspekcijai
Lietuvos Respublikos Finansų ministerijai
Dėl minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų

2019 m. sausio 11 d. 
Lietuvos Respublikos Finansų ministerijai
Dėl mokesčių administravimo įstatymo nr. IX-2112 2, 71, 155, 156 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 711, 712 ir 713 straipsniais įstatymo projekto

"Investors’ Forum" nariai

Šiuo metu "Investors' Forum" asociacija turi 56 narius.
Visi “Investors’ Forum” nariai