nuo iki

Tradicinė  pilietinė akcija „Šioje šalyje nėra vietos šešėliui“ kaip ir kasmet kviečia visos Lietuvos gyventojus atkreipti dėmesį šešėlinės ekonomikos daromą žalą mūsų valstybei ir asmeniškai kiekvienam jos gyventojui. 

Šia akcija norime priminti, kad šešėlyje nusėdantys pinigai – nuslėpti ir nesumokėti mokesčiai į valstybės biudžetą – tai mūsų valstybės piliečiams nesuteiktos kokybiškesnės viešosios paslaugos, neišplėtota infrastruktūra ir mažesnė socialinė piliečių gerovė.

Piliečių sumokami mokesčiai skiriami Lietuvos gyventojų pensijų, ligos, motinystės, bedarbio ir kitoms socialinės paramos išmokoms, sveikatos apsaugai, švietimui ir mokslui, subsidijoms verslui bei žemės ūkiui, krašto apsaugai, priešgaisrinei apsaugai, policijai, teisėsaugos sistemai, kultūrai, menui, sportui ir kitoms visuomenės reikmėms. Todėl sąžiningai mokėdamas mokesčius kiekvienas asmuo prisideda prie savo ir valstybės gerovės kūrimo. Mokėdamas mokesčius nuo savo atlyginimo, žmogus ne tik užsitikrina socialinę apsaugą ligos, motinystės atveju, valstybės išmokas senatvėje, bet ir kaupia stažą, nuo kurio taip pat priklauso senatvės pensijos dydis. 

Akcijos savaitę kartu su skaidrios ir veiksmingos valstybės idėją remiančiais valstybės tarnautojais, visuomenės veikėjais, verslininkais, nevyriausybinių organizacijų vadovais Lietuvos miestuose ir miesteliuose skleisime žinią, kad kiekvienas galime prisidėti prie mūsų gerovės kūrimo.

Gegužės mėn. 21-27 dienomis Lietuvos miestuose ir miesteliuose organizacijų vadovai ir atstovai kviečiami išeiti į gatves susitikti su miesto gyventojais trumpam pokalbiui, kaip kiekvienas pilietis gali prisidėti prie šešėlinės ekonomikos mažinimo. Akcijos organizatoriai rengia informatyvius lankstinukus, kurie taip pat bus įteikiami gyventojams. 

Kviečiame naudotis akcija „Šioje šalyje nėra vietos šešėliui“ ir inicijuoti savo veiksmą (renginius, susitikimus, diskusijas, socialines akcijas ir kt).

Bendra akcijos programa

  • Akciją pradedame gegužės 21 d. Vilniuje kartu su verslo, valstybės ir visuomeninių organizacijų lyderiais bei pilietiškais organizacijų atstovais, kurie bendraus su gyventojais ir dalins paruoštą edukacinę medžiagą. Kituose miestuose akcija vyksta pasirinktą akcjos savaitės dieną (gegužės 21-27d.)
  • Vietos valdžios, verslo, bendruomenės, verslą kontroliuojančių institucijų susitikimai miestų savivaldybėse.
  • Akcijos savaitę šalies mokyklų ekonomikos mokytojai kviečiami surengti pamoką apie šešėlinę ekonomiką ir aptarti šią temą su mokiniais. 
  • Kitos akcijos dalyvių iniciatyvos ir detali programa

Kviečiame aktyviai dalyvauti ir prisidėti prie akcijos. Pasakykime, kad mūsų šalyje – nėra vietos šešėliui. 
REGISTRACIJA

 

Akciją įgyvendina skaidraus verslo iniciatyva „Baltoji banga“ ir asociacija „Investors‘ Forum“. 

Pagringiniai Akcijos partneriai: LR Prezidentūra, LR Vyriausybė, LR Finansų ministerija, Valstybinė mokesčių inspekcija, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba, SODRA, Darbo birža, Valstybinė ligonių kasa

 
         

Visi akcijos dalyviai