[]
1 Paraiškos teikėjo informacija
2 Nominanto informacija
ŠIMTMEČIO ĮMONĖ
INFORMACIJA APIE PARAIŠKOS TEIKĖJĄ

Vardas, pavardė

Vardas, pavardėyour full name

Pareigos

Pareigosyour full name

Atstovaujama įmonė, organizacija

Atstovaujama įmonė, organizacijayour full name

Telefono numeris

Telefono numerisyour full name

El. paštas

APDOVANOJIMUI NUOMINUOJAMA ĮMONĖ

Įmonės pavadinimas

Įmonės pavadinimas

Verslo pobūdis/sektorius/pramonės šaka

Verslo pobūdis/sektorius/pramonės šaka

Įmonės adresas

Įmonės adresas

Įmonės internetinio puslapio adresas

Įmonės internetinio puslapio adresasyour full name

Kontaktinio asmens telefono numeris

Kontaktinio asmens telefono numerisyour full name

Kontaktinio asmens el. paštas

INFORMACIJA APIE NOMINUOJAMĄ ĮMONĘ
Atsakydami į žemiau pateiktus klausimus nurodykite įmonės veiksmus, kuriais remiantis įmonė yra teikiama apdovanojimui ir kurie įrodo, kad įmonė ženkliai prisidėjo prie šalies ekonomikos kūrimo bei atnešė daugiausiai pridėtinės vertės Lietuvos valstybei, savo akcininkams bei darbuotojams. Pasistenkite pateikti glaudžius atsakymus bei svarbiausią informaciją.
Pateikite santrauką, kodėl nominuojama įmonė galėtų tapti šimtmečio įmone (iki 150 žodžių).
Pateikite santrauką, kodėl nominuojama įmonė galėtų tapti šimtmečio įmone (iki 150 žodžių).more details
0 / 1400
Apibūdinkite kompanijos produktus/paslaugas. Aprašykite, kokius produktus gamina/paslaugas teikia jūsų įmonė. Kaip teikiamos paslaugos/gaminami produktai pakeitė Lietuvos rinką per pastaruosius 100 metų? Trumpai aprašykite inovacijas, laimėjimus, reikšmingus technologinius pokyčius, susijusius su kompanijos veikla.
Apibūdinkite kompanijos produktus/paslaugas. Aprašykite, kokius produktus gamina/paslaugas teikia jūsų įmonė. Kaip teikiamos paslaugos/gaminami produktai pakeitė Lietuvos rinką per pastaruosius 100 metų? Trumpai aprašykite inovacijas, laimėjimus, reikšmingus technologinius pokyčius, susijusius su kompanijos veikla.more details
0 /
Nurodykite rinkos dydį. Nurodykite, koks nominuojamos kompanijos užimamas rinkos dydis. Kaip išaugo kompanijos akcijos vertė nuo jos įkūrimo (procentais)? Kaip per pastaruosius 100 metų Jūsų įmonė pakeitė Lietuvos verslo aplinką? Koks jos vaidmuo didinant Lietuvos žinomumą pasaulinėje rinkoje?
Nurodykite rinkos dydį. Nurodykite, koks nominuojamos kompanijos užimamas rinkos dydis. Kaip išaugo kompanijos akcijos vertė nuo jos įkūrimo (procentais)? Kaip per pastaruosius 100 metų Jūsų įmonė pakeitė Lietuvos verslo aplinką? Koks jos vaidmuo didinant Lietuvos žinomumą pasaulinėje rinkoje?more details
0 /
Apibūdinkite įmonę kaip darbdavį. Kiek žmonių įmonėje dirbo per pastaruosius 100 metų? Ar įmonė pristatė kokius nors laimėjimus ar nustatė toną kitoms įmonėms darbuotojo ir darbdavio santykiuose?
Apibūdinkite įmonę kaip darbdavį. Kiek žmonių įmonėje dirbo per pastaruosius 100 metų? Ar įmonė pristatė kokius nors laimėjimus ar nustatė toną kitoms įmonėms darbuotojo ir darbdavio santykiuose?more details
0 /
Pasidalinkite įmonės socialinės atsakomybės veiklomis.
Pasidalinkite įmonės socialinės atsakomybės veiklomis.more details
0 /
Aprašykite įmonės misiją ir vertybes. Koks įmonės įvaizdis formuojamas? Kaip įmonę vertina visuomenė, kitos kompanijos?
Aprašykite įmonės misiją ir vertybes. Koks įmonės įvaizdis formuojamas? Kaip įmonę vertina visuomenė, kitos kompanijos?more details
0 /
Papildoma informacija
Papildoma informacijamore details
0 /
Ankstesnis
Tolimesnis
FormCraft - WordPress form builder

"Investors’ Forum" nariai

Šiuo metu "Investors' Forum" asociacija turi 56 narius.
Visi “Investors’ Forum” nariai