Apie „Investors‘ Forum“

„Investors‘ Forum“ yra stambiausius ir aktyviausius investuotojus į Lietuvos ekonomiką vienijanti verslo asociacija.

„Investors‘ Forum“ telkia šalyje veikiančias tarptautinio kapitalo įmones, kuria ir puoselėja verslo, valstybės ir visuomenės dialogą, siekdama gerinti verslo aplinką ir investicinį klimatą Lietuvoje.

Nuo 1999 m. veikianti „Investors‘ Forum“ šiuo metu vienija bemaž 70 narių. Tai savanoriška, visiškai nepriklausoma ir savivaldi organizacija. Jos veikla finansuojama lėšomis, surenkamomis iš asociacijos narių įnašų.

Asociacijos misija – bendradarbiaujant su valstybinėmis institucijomis ir verslo bendruomene gerinti verslo aplinką ir investicinį klimatą Lietuvoje.

Asociacijos veikla

„Investors‘ Forum“ veikia kaip ekspertų grupė (think tank), puoselėjanti nuolatinius ryšius valstybės ir savivaldybių institucijomis – Vyriausybe ir ministerijomis, Prezidentūra ir Seimu, šalies savivaldybėmis.

Asociacija stebi ir analizuoja Lietuvos ir pasaulio ekonomikos ir politikos tendencijas bei procesus, inicijuoja ir dalyvauja diskusijose aktualiausiais šalies ūkio raidos klausimais, rengia ir teikia pasiūlymus verslo aplinkai gerinti.

Šioje srityje itin svarbų vaidmenį atlieka „Investors‘ Forum“ darbo grupės, sudarytos iš asociacijai priklausančių įmonių ir organizacijų atstovų. Asociacija telkia 10 darbo grupių, veikiančių energetikos, visuomenės sveikatos, mokesčių, darbo santykių, telekomunikacijų, švietimo, verslo paslaugų, tvarumo, korporacinės valdysenos ir pramonės strategijos srityse.

„Investors‘ Forum“ asociacijos nariams kuria ir teikia galimybes bendrauti ir bendradarbiauti, dalyvauti viešose diskusijose dėl investicinio klimato gerinimo ir aktyviai prisidėti prie verslo aplinkos tobulinimo.

Vadovaudamasi geriausia asociacijos narių praktika bei organizacijos vertybėmis – lyderyste, aukščiausiomis moralės normomis ir visapusiškumu, – „Investors‘ Forum“ siekia skleisti įmonių socialiai atsakingos veiklos koncepcija Lietuvoje, formuoti teigiamą viešąją nuomonę apie tiesiogines užsienio investicijas, verslą ir verslumą, jų naudą šalies ekonomikai ir visuomenei.

„Investors‘ Forum“ kasmet organizuoja verslo forumus su Vyriausybe, asociacijos narių susitikimus ir diskusijas su šalies politikais, Lietuvos ir tarptautinių institucijų atstovais ir vadovais. Asociacija yra konferencijos „Baltic Investors Forum“, vienos svarbiausių Baltijos šalių regiono tarptautinių platformų ekonominėms ir geopolitinėms aktualijoms aptarti, rengėja.

Narystė asociacijoje

„Investors‘ Forum“ narėmis tapti kviečiamos įmonės ir organizacijos, kurios nepriekaištingai atitinka narystės asociacijoje kriterijus. Asociacijos nariai įsipareigoja veikti vadovaudamiesi aukščiausiais verslo etikos principais ir standartais, nepriekaištingai laikytis įstatymų ir teisės aktais bei skleisti geriausią tarptautinio verslo patirtį ir praktiką Lietuvoje. Asociacijos nariai moka metinį mokestį, kurio dydį nustato „Investors‘ Forum“ narių susirinkimas.

Asociacija padalinių neturi.

Investors’ Forum adresas:

Totorių g. 5-21, Vilnius, LT-01121

Tel. +370 5 275 52 58

info@investorsforum.lt
http://www.investorsforum.lt

"Investors’ Forum" nariai

Šiuo metu "Investors' Forum" asociacija turi 67 narius.
Visi “Investors’ Forum” nariai