Investors‘ Forum yra savanoriška, visiškai nepriklausoma ir savivaldi verslo asociacija jungianti stambiausius ir aktyviausius investuotojus į Lietuvos ekonomiką. Įkurta 1999 m. birželio mėnesį šiuo metu asociacija vienija 60 narių.

Investors’ Forum misija:

gerinti verslo aplinką ir investicinį klimatą Lietuvoje, bendradarbiaujant su valstybės institucijomis ir verslo bendruomene.

Investors‘ Forum vizija:

palankiausia investicijoms verslo aplinka Europos sąjungoje, pritraukiant tarptaunines užsienio investicijas Lietuvos gerovei.

Investors‘ Forum vertybės:

 • lyderystė;
 • aukščiausios moralės normos;
 • visapusiškas požiūris.

Investors’ Forum tikslai:

 • būti patrauklia ir vertinga organizacija potencialiems nariams;
 • teikti bendravimo galimybes mūsų nariams ir stebėtojams;
 • bendradarbiauti su LR Vyriausybe, ministerijoms ir kitomis oficialiomis valdžios institucijomis, teikiant pasiūlymus dėl investicinio klimato gerinimo;
 • formuoti teigiamą viešąją nuomonę apie Tiesiogines Užsienio Investicijas ir jų naudą teikiamą šalies ekonomikai ir visuomenei;
 • skleisti Įmonių Socialinės Atsakomybės koncepciją Lietuvoje.

Investors’ Forum veikla:

Investors‘ Forum nuolat palaiko ryšius su Vyriausybe, ministerijomis, Prezidentūra ir Seimu – tiek su vadovaujančiojo, tiek su darbinio lygmens atstovais.

Šiuo metu Investors‘ Forum veikia šios darbo grupės sudarytos iš asociacijos narių atstovų:

 • Energetikos darbo grupė
 • Visuomenės sveikatos darbo grupė
 • Mokesčių darbo grupė
 • Darbo santykių grupė
 • Telekomunikacijų ir informacinės visuomenės darbo grupė
 • Švietimo darbo grupė
 • Verslo paslaugų darbo grupė
 • Tvarumo grupė
 • Korporatyvinio valdymo darbo grupė

Investors‘ Forum jau penktus metus tęsia kasmetinio forumo su Vyriausybe rengimą, jau tradicija tapo pasitarimai/darbinės vakarienės, kuriose dalyvavo LR Prezidentai, Seimo Primininkai, Seimo nariai, Ministrai Pirmininkai, ūkio, finansų, socialinės apsaugos ir darbo ministrai, Lietuvos banko, Tarptautinio valiutos fondo atstovai ir Vilniaus merai. Mūsų veiklos pagrindinis tikslas – racionalūs ir verslui palankūs sprendimai.

2019 metų veiklos ir finansinė ataskaita.

Narystė Investors’ Forum:

Investors‘ Forum nariai turi atitikti narystės asociacijoje kriterijus. Investors‘ Forum veikla finansuojama asociacijos narių įnašais. Metinį nario mokesčio dydį nustato narių susirinkimas.

Investors’ Forum adresas:

Totorių g. 5-21, LT-01121
Tel./faks. +370 5 275 52 58
[email protected]
http://www.investorsforum.lt

"Investors’ Forum" nariai

Šiuo metu "Investors' Forum" asociacija turi 56 narius.
Visi “Investors’ Forum” nariai