„Investors’ Forum“ etikos kodeksas

1999 m. įkurta asociacija „Investors‘ Forum“ žinoma ne tik kaip stambiausių ir aktyviausių investuotojų Lietuvoje atstovė, siekianti sukurti kuo palankesnį investicinį klimatą šalyje. „Investors‘ Forum“ taip pat siekia stiprinti verslo etikos ir įmonių socialinės atsakomybės suvokimą.

Mūsų tikslas ‒ drauge su asociacijos nariais būti etiško verslo pavyzdžiu, tvirtai laikytis etikos standartų, kurie dar nėra net apibrėžti dabartiniuose įstatymuose. Dėl to „Investors‘ Forum“ nariai savo veiklą grindžia šiomis vertybėmis:

  • Lyderystė
  • Aukščiausios moralės normos
  • Visapusiškas požiūris

Vadovaudamiesi asociacijos vertybėmis, visi „Investors‘ Forum“ darbuotojai turi laikytis  šių verslo etikos principų, taip pat asociacija skatina ir visus narius jų laikytis:

1. Sąžiningai, skaidriai ir atvirai deklaruoti savo verslo interesus;

2. Prisiimti atsakomybę už savo darbuotojus ir jų profesinę raidą;

3. Vengti bet kokios diskriminacijos ir nedaryti žalos kitiems;

4. Bendraudami su mūsų tiekėjais, subrangovais ir kitais verslo partneriais netoleruojame neskaidrumo ir neetiško elgesio;

5. Laikytis dovanų politikos, atsisakant dovanų iš klientų, partnerių, tiekėjų, jei vertė galėtų daryti įtaką sprendimams arba jei jomis yra siekiama atsilyginti už padarytus sprendimus. Darbuotojas gali priimti ir teikti simbolinės vertės verslo dovanos, kurios atitinka svetingumo ir verslo ryšių palaikymą ir jei atskiros dovanos ar paslaugos vertė neviršija 50 eurų. Jei gauta dovanos ar paslaugos vertė viršija 50 eurų, jos turėtų atsisakyti;

6. Laikytis visų teisės aktų ir aplinkos apsaugos įstatymų bei įsipareigoti sumažinti neigiamą verslo veiklos įtaką aplinkai;

7. Įsitraukti į aktyvią socialinę veiklą ir kitaip prisidėti prie šalies gerovės kūrimo;

8. Laikytis palengvinimo mokesčių politikos, kuri sako, jog visiems darbuotojams draudžiama atlikti ar priimti verslo sandorius palengvinančius mokėjimus;

9. Vadovaudamiesi asociacijos vertybėmis, visi „Investors‘ Forum“ nariai, darbuotojai, tarpininkai, partneriai, rangovai, subrangovai ir dirbantys su „Investor‘s Forum“ siekia laikytis šių verslo etikos principų.

10. Netoleruoti jokių korupcijos apraiškų.

Būdami stambiausius investuotojus Lietuvoje vienijanti verslo asociacija, atstovaudami bendriesiems jų interesams ir prisidėdami prie šalies visuomenės raidos, siekiame tapti aktyviais viešosios politikos debatų dalyviais.

Esame įsitikinę, kad atsakingas lobizmas yra svarbus ir teisėtas būdas dalyvauti politinių sprendimų priėmimo procesuose. Mes dalijamės ekspertine patirtimi ir informuojame apie savo indėlį įgyvendinant politinius sprendimus, susijusius su mūsų, verslo bendruomenės, veikla. Tikime, kad verslo ir visuomenės iššūkius geriausia spręsti tik susitelkus visoms suinteresuotoms šalims.

„Investors‘ Forum“ gerbia bet kurios šalies, kuriose asociacija ar jos nariai vykdo lobistinę veiklą, nacionalinius teisės aktus. Vykdydami lobistinę veiklą ar skleisdami informaciją apie teisinius ir ekonominius procesus, laikomės skaidrumo ir atvirumo principų.

Asociacija „Investors‘ Forum“, nors glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos valdžios institucijomis, nedalyvauja politinėje veikloje ir neskiria jokios finansinės paramos politinėms partijoms, politikams ar politinių pareigybių siekiantiems kandidatams.

„Investors‘ Forum“ siekia mažinti šešėlinės ekonomikos mastą ir korupcijos apraiškas Lietuvoje. Asociacija vysto skaidraus ir atsakingo verslo ženklinimo iniciatyvą „Baltoji banga“, skatinančią skaidrią Lietuvos verslo praktiką.

Asociacijos Investors’ Forum vykdomojo direktorė

Rūta Skyrienė

"Investors’ Forum" nariai

Šiuo metu "Investors' Forum" asociacija turi 67 narius.
Visi “Investors’ Forum” nariai