1. Bendros nuostatos.

Asociacija „Investors‘ Forum“ (Asociacija) gerbia Jūsų privatumą. Jūsų asmens duomenų neparduosime trečioms šalims. Visus duomenis rinksime, saugosime ir tvarkysime kaip to reikalauja  Europos Sąjungos Bendrųjų Duomenų Apsaugos Reglamentas Nr. 2016/679 ir kiti teisės aktai. Mes įsipareigojame laikytis toliau aprašytos Duomenų apsaugos politikos (toliau Politika), kuri aiškiai nustato, kokie ir kokiu tikslu Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, asmens duomenų saugojimo laikotarpį ir kitą informaciją, kurią turime pateikti pagal galiojančius teisės aktus.

 1. Kokius asmens duomenis tvarkome?

Sutikę gauti pranešimus mūsų internetinėje svetainėje www.investorsforum.lt, susisiekę su mumis, registruodamiesi į asociacijos „Investors‘ Forum“ renginius arba pateikdami prašymą tapti asociacijos „Investors‘ forum“ nariais arba asociacijos administruojamos skaidraus verslo ženklinimo iniciatyvos „Baltoji banga“ nariais,  kartu pateikiate ir savo asmens duomenis:

 • Asmens vardą ir pavardę.
 • Įmonės, kuriai atstovaujate pavadinimą.
 • Užimamas pareigas savo įmonėje.
 • Elektroninio pašto adresą.
 • Telefono numerį, kuriuo galime su Jumis susiekti.
 • Retais atvejais prašome Jūsų gyvenamosios vietos adreso, jei norime išsiųsti kvietimą į organizuojamą susitikimą, renginį paštu.
 • Narystės atveju aukščiau išvardytus ir kitų Jūsų įmonės darbuotojų asmens duomenis kartu ir jų sutikimą dėl duomenų pateikimo ir saugojimo.
 1. Kodėl tvarkome Jūsų asmens duomenis?

Aukščiau išvardytus Jūsų asmens duomenis saugome ir tvarkome šiais tikslais:

 • Jūsų nurodytu elektroniniu paštu siunčiame Jums kvietimus į Asociacijos ar kartu su Asociacijos partneriais organizuojamus renginius, susitikimus (pvz.: kasmet rengiami Investuotojų forumo apdovanojimai, tarptautinė konferencija „Baltic Investors‘ Forum“, Politinio sezono atidarymas, Forumas su vyriausybė ir kt.), kviečiame dalyvauti rengiamose apklausose.  Jeigu mums svarbus Jūsų dalyvavimas renginyje ar dalyvavimas apklausoje, skambiname Jūsų nurodytu telefonu, norėdami pasiteirauti, apie Jūsų galimybę dalyvauti mūsų organizuojamame renginyje ar kitoje iniciatyvoje.
 • Jūsų nurodytu elektroniniu paštu siunčiame Asociacijos „Investors Forum“ naujienlaiškį, kuriame supažindiname su savo vykdoma veikla, organizuojamais renginiais, dalijamės kita aktualia informacija. Taip pat siunčiame asociacijos administuojamos skaidraus verslo ženklinimo iniciatyvos „Baltoji banga“ naujienas.
 • Narystės atveju, siekdami kuo geriau atstovauti asociacijos „Investors‘ Forum“ vienijančių įmonių interesus, siunčiame elektroninius laiškus ir skambiname telefonu norėdami informuoti, apie investicinės aplinkos gerinimo iniciatyvas, narių naujienas, pasiekimus ir planuojamas veiklas.

Siųsti Jums naujienlaiškius, elektroninius laiškus ar susisiekti telefonu galime tik tuo atveju, jei sutinkate gauti aukščiau išvardytą informaciją iš mūsų.

 1. Kiek laiko saugome Jūsų asmens duomenis?

Jūsų pateiktus asmens duomenis saugome iki tos dienos, kai paprašysite juos ištrinti. Duomenys, pateikti užsisakant naujienlaiškį mūsų internetinėje svetainėje, bus saugomi tol, kol pageidausite gauti mūsų siunčiamus pranešimus.

 1. Duomenų tvarkymo atsisakymas

Atsisakyti gauti naujienlaiškį galite spausdami nuorodą, kurią rasite kiekviename mūsų siunčiamame naujienlaiškyje. Atsisakyti  gauti informaciją, siunčiamą tiesiogiai iš mūsų elektroninio pašto galite parašant mums žinutę elektroniniu paštu info@investorsforum.lt

 1. Kam galime atskleisti Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenys gali būti atskleisti įmonėms, kurios teikia mums savo paslaugas: t.y.  naujienlaiškių siuntimo įmonės, reklamos ar renginių organizavimo agentūros. Visos šios įmonės privalo užtikrinti tokią pačią Jūsų asmens duomenų apsaugą, negali naudoti jų neleistinais tikslais ir turi užtikrinti, kad jų partneriai elgsis taip pat. Ginčų atveju galime perduoti Jūsų duomenis teisės konsultantams.

 1. Saugumas

Jūsų duomenų apsaugai naudojame technines ir organizacines saugumo priemones. Duomenys laikomi saugiai ir yra prieinami tik Asociacijos darbuotojams ir 6 skirsnyje išvardytiems asmenims.

     8. Renginiai

     9. Jūsų teisės

Jūs turite šias teises:

 • teisę gauti informaciją apie tai, ar tvarkome Jūsų asmens duomenis, ir prieigą prie savo duomenų;
 • teisę kreiptis į mus su prašymu ištaisyti netikslius asmens duomenis;
 • teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą tam tikromis aplinkybėmis;
 • teisę ištrinti savo asmens duomenis;
 • teisę ištrinti savo vaizdo ir garso įrašus bei nuotraukas;
 • teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu kai asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas mūsų ar trečiųjų šalių teisėtais interesais;
 • teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis;
 • kreiptis į Valstybine duomenų apsaugos inspekcija, jeigu manote, kad taip, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis, neatitinka galiojančių teisės aktų.

Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, kreipkitės į mus el. paštu info@investorsforum.lt arba telefonu: +370 5 275 52 58

     10. Duomenų apsaugos politikos pasikeitimai

Duomenų apsaugos politiką peržiūrime. Ši versija atnaujinta 2021 m. gegužės 22 d.

"Investors’ Forum" nariai

Šiuo metu "Investors' Forum" asociacija turi 67 narius.
Visi “Investors’ Forum” nariai