[]
1 Paraiškos teikėjo informacija
2 Nominanto informacija
ATSAKINGA ĮMONĖ 2023
INFORMACIJA APIE PARAIŠKOS TEIKĖJĄ

Vardas, pavardė

Vardas, pavardėyour full name

Pareigos

Pareigosyour full name

Atstovaujama įmonė, organizacija

Atstovaujama įmonė, organizacijayour full name

Telefono numeris

Telefono numerisyour full name

El. paštas

El. paštasyour full name
APDOVANOJIMUI NOMINUOJAMA ĮMONĖ

Įmonės pavadinimas

Įmonės pavadinimas

Verslo pobūdis/sektorius/pramonės šaka

Verslo pobūdis/sektorius/pramonės šaka

Įmonės adresas

Įmonės adresas

Įmonės internetinio puslapio adresas

Įmonės internetinio puslapio adresasyour full name

Kontaktinio asmens telefono numeris

Kontaktinio asmens telefono numerisyour full name

Kontaktinio asmens el. paštas

Kontaktinio asmens el. paštasyour full name
INFORMACIJA APIE NOMINUOJAMĄ ĮMONĘ
Pateikite pagrindinius argumentus, kodėl Jūsų siūloma  įmonė yra verta būti nominuota Atsakingos įmonės 2023 apdovanojimui:
Aprašykite įmonės veiksmus, kuriais remiantis įmonė yra teikiama apdovanojimui ir kurie įrodo, kad įmonė pasiekė išskirtinių rezultatų, įgyvendino naujas priemones, išplėtė projektus ar veiklas 2023-ais metais ir yra verta apdovanojimo.more details
0 / 900
Nurodykite, kokiomis priemonėmis įmonė prisidėjo prie skaidrių verslo santykių kūrimo, skatinimo šalyje 2023-ais metais:
Nurodykite, kokiomis priemonėmis įmonė prisidėjo prie skaidrių verslo santykių kūrimo, skatinimo šalyje 2023-ais metais:more details
0 / 900
Nurodykite, kaip įmonė prisidėjo prie bendruomeninės veiklos ir socialinių vertybių kūrimo bei puoselėjimo 2023-ais metais:
Nurodykite, kaip įmonė prisidėjo prie bendruomeninės veiklos ir socialinių vertybių kūrimo bei puoselėjimo 2023-ais metais:more details
0 / 900
Nurodykite, kaip įmonė gerino darbo sąlygas ir ryšius su darbuotojais bei klientais 2023-ais metais:
Nurodykite, kaip įmonė gerino darbo sąlygas ir ryšius su darbuotojais bei klientais 2023-ais metais:more details
0 / 900
Nurodykite, kaip įmonė prisideda prie neigiamo poveikio aplinkai mažinimo ilguoju laikotarpiu, veiksmai 2023-ais:
Nurodykite, kaip įmonė prisideda prie neigiamo poveikio aplinkai mažinimo ilguoju laikotarpiu, veiksmai 2023-ais:more details
0 / 900
Nurodykite įmonės veiklos pasiektus rezultatus ir įgytą naudą taikant atsakingo verslo principus 2023-ais metais:
Nurodykite įmonės veiklos pasiektus rezultatus ir įgytą naudą taikant atsakingo verslo principus 2023-ais metais:more details
0 / 900

Nurodykite, kokie Jūsų nominuojamos įmonės veiksmai/projektai/veiklos prisideda prie tvarumo ir resursų tausojimo:

Nurodykite, kokie Jūsų nominuojamos įmonės veiksmai/projektai/veiklos prisideda prie tvarumo ir resursų tausojimo:more details
0 / 900
Nurodykite, kaip įmonė atsiskaito už vykdomą atsakingą veiklą suinteresuotoms šalims:
Nurodykite, kaip įmonė atsiskaito už vykdomą atsakingą veiklą suinteresuotoms šalims:more details
0 / 900
Papildoma informacija/svarūs kriterijai:
Papildoma informacija/svarūs kriterijai:more details
0 / 900
Ankstesnis
Tolimesnis
FormCraft - WordPress form builder