[]
1 Paraiškos teikėjo informacija
2 Nominanto informacija
METŲ SPRENDIMAS VERSLO APLINKAI GERINTI 2023
INFORMACIJA APIE PARAIŠKOS TEIKĖJĄ

Vardas, pavardė

Vardas, pavardėyour full name

Pareigos

Pareigosyour full name

Atstovaujama įmonė, organizacija

Atstovaujama įmonė, organizacijayour full name

Telefono numeris

Telefono numerisyour full name

El. paštas

El. paštasyour full name
APDOVANOJIMUI NOMINUOJAMA INSTITUCIJA, ASMUO

Pavadinimas arba vardas (-ai) ir pavardė (-ės)

Pavadinimas arba vardas (-ai) ir pavardė (-ės)

Institucijos, asmens adresas

Institucijos, asmens adresas

Institucijos internetinio puslapio adresas

Institucijos internetinio puslapio adresasyour full name

Kontaktinio asmens telefono numeris

Kontaktinio asmens telefono numerisyour full name

Kontaktinio asmens el. paštas

Kontaktinio asmens el. paštasyour full name
INFORMACIJA APIE NOMINUOJAMĄ INSTITUCIJĄ, ASMENĮ

Aprašykite valstybinės institucijos, atskiros institucijos dalies darbuotojų grupės (departamentas, komitetas ir t.t.), atskiro valstybės pareigūno veiksmus, kuriais remiantis nominacija yra teikiama svarstymui ir kurie įrodo, kad nurodytas nominantas yra vertas apdovanojimo, atsižvelgiant į žemiau pateiktus kriterijus (galima įtraukti ir kitus, paraiškos teikėjo svariais laikomus, kriterijus, kurie padėtų įrodyti institucijos, asmens tinkamumą apdovanojimui).
Nurodykite sprendimą (veiksmą, iniciatyvą), kuris 2023-aisiais, jūsų manymu, buvo geriausias verslo klimatui gerinti
Nurodykite sprendimą (veiksmą, iniciatyvą), kuris 2023-aisiais, jūsų manymu, buvo geriausias verslo klimatui gerintimore details
0 / 900
Pagrįskite šio sprendimo (veiksmo, iniciatyvos) priėmimo svarbą, nurodykite kaip šis sprendimas paveikė (paveiks) verslo aplinką šalyje ir bendrą šalies ekonomiką

Pagrįskite šio sprendimo (veiksmo, iniciatyvos) priėmimo svarbąmore details
0 / 900
Papildoma informacija
Papildoma informacijamore details
0 / 900
Ankstesnis
Tolimesnis
FormCraft - WordPress form builder