[]
1 Paraiškos teikėjo informacija
2 Nominanto informacija
ATSAKINGA ĮMONĖ 2019
INFORMACIJA APIE PARAIŠKOS TEIKĖJĄ

Vardas, pavardė

Vardas, pavardėyour full name

Pareigos

Pareigosyour full name

Atstovaujama įmonė, organizacija

Atstovaujama įmonė, organizacijayour full name

Telefono numeris

Telefono numerisyour full name

El. paštas

APDOVANOJIMUI NUOMINUOJAMA ĮMONĖ

Įmonės pavadinimas

Įmonės pavadinimas

Verslo pobūdis/sektorius/pramonės šaka

Verslo pobūdis/sektorius/pramonės šaka

Įmonės adresas

Įmonės adresas

Įmonės internetinio puslapio adresas

Įmonės internetinio puslapio adresasyour full name

Kontaktinio asmens telefono numeris

Kontaktinio asmens telefono numerisyour full name

Kontaktinio asmens el. paštas

INFORMACIJA APIE NOMINUOJAMĄ ĮMONĘ

Pateikite pagrindinius argumentus, kodėl Jūsų siūloma  įmonė yra verta būti nominuota Atsakingos įmonės 2019 apdovanojimui:Aprašykite įmonės veiksmus, kuriais remiantis įmonė yra teikiama apdovanojimui ir kurie įrodo, kad įmonė pasiekė išskirtinių rezultatų, įgyvendino naujas priemones, išplėtė projektus ar veiklas 2019-ais metais ir yra verta apdovanojimo, atsižvelgiant į žemiau pateiktus kriterijus:more details
0 / 900
Nurodykite, kokiomis priemonėmis įmonė prisidėjo prie skaidrių verslo santykių kūrimo, skatinimo šalyje 2019-ais metais:
Nurodykite, kokiomis priemonėmis įmonė prisidėjo prie skaidrių verslo santykių kūrimo, skatinimo šalyje 2019-ais metais:more details
0 / 900
Nurodykite, kaip įmonė prisideda prie bendruomeninės veiklos ir socialinių vertybių kūrimo bei puoselėjimo 2019-ais metais:
Nurodykite, kaip įmonė prisideda prie bendruomeninės veiklos ir socialinių vertybių kūrimo bei puoselėjimo 2019-ais metais:more details
0 / 900
Nurodykite, kaip įmonė gerina darbo sąlygas ir ryšius su darbuotojais bei klientais 2019-ais metais:
Nurodykite, kaip įmonė gerina darbo sąlygas ir ryšius su darbuotojais bei klientais 2019-ais metais:more details
0 / 900
Nurodykite, kaip įmonė prisideda prie neigiamo poveikio aplinkai mažinimo ilguoju laikotarpiu, veiksmai 2019-ais:
Nurodykite, kaip įmonė prisideda prie neigiamo poveikio aplinkai mažinimo ilguoju laikotarpiu, veiksmai 2019-ais:more details
0 / 900
Nurodykite įmonės veiklos pasiektus rezultatus ir įgytą naudą taikant atsakingo verslo principus 2019-ais metais:
Nurodykite įmonės veiklos pasiektus rezultatus ir įgytą naudą taikant atsakingo verslo principus 2019-ais metais:more details
0 / 900

Nurodykite, kokie Jūsų nominuojamos įmonės veiksmai/projektai/veiklos prisideda prie tvarumo ir resursų tausojimo:

Nurodykite, kokie Jūsų nominuojamos įmonės veiksmai/projektai/veiklos prisideda prie tvarumo ir resursų tausojimo:more details
0 / 900
Nurodykite, kaip įmonė atsiskaito už vykdomą atsakingą veiklą suinteresuotoms šalims:
Nurodykite, kaip įmonė atsiskaito už vykdomą atsakingą veiklą suinteresuotoms šalims:more details
0 / 900
Papildoma informacija/svarūs kriterijai:
Papildoma informacija/svarūs kriterijai:more details
0 / 900
Ankstesnis
Tolimesnis
FormCraft - WordPress form builder