2018 m. gruodžio 4 d.
Lietuvos Respublikos Seimui
Dėl Lietuvos Respublikos darbdavių socialinių iniciatyvų skatinimo įstatymo projekto

2018 m. gruodžio 4 d.
Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijai 
Investuotojų forumo Verslo paslaugų centrų darbo grupės investicinės aplinkos gerinimo pasiūlymai

2018 m. gruodžio 4 d.
LR Seimo Pirmininkui
LR Seimo Ekonomikos komitetui
LR Seimo Aplinkos apsaugos komitetui
LR Seimo frakcijai „Tvarka ir teisingumas”
LR Seimo Liberalų sąjūdžio frakcijai
LR Seimo Lenkų rinkimų akcijos – Krikščioniškų seimų sąjungos frakcijai
LR Seimo Lietuvos socialdemokratų darbo frakcijai
LR Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijai
LR Seimo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų partijos frakcijai
LR Seimo Mišriai narių grupei
LR Seimo Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų frakcijai
Kopija: J. E. Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei
LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui
Prašymas inicijuoti parlamentinę atliekų tvarkymo sistemos kontrolę

2018 m. lapkričio 30 d.
Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijai 
Dėl MTEP lengvatų taikymo

2018 m. lapkričio 16 d.
Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijai 
Dėl Lietuvos Respublikos mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo Nr. XI-626 3, 4, 5, 8, 9, 12 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 9(1), 9(2) straipsniais įstatymo projekto

2018 m. spalio 15 d.
Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijai 
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 26 d. pasitarimo protokole Nr. 43
nurodytų pavedimų Ūkio ministerijai įgyvendinimo

2018 m. spalio 12 d.
Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijai 
Kopija: Lietuvos Respublikos Vyriausybei
Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijai
Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos ministerijai
Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijai
Lietuvos Respublikos Žemės ūkio rūmams
Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijai
Lietuvos pramonininkų konfederacijai
Lietuvos pramonės ir amatų rūmams
Dėl higienos normos HN 121:2010 “Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos
ore” ir “Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo” pakeitimo
projektų

2018 m. spalio 4 d.
Lietuvos Respublikos Vyriausybei
Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerijai
Kopija: Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijai
Dėl valstybės informacinių išteklių strategijos ir atvirų duomenų politikos

2018 m. rugsėjo 27 d.
LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui
LR krašto apsaugos ministrui Raimundui Karobliui
LR ūkio ministrui Virginijui Sinkevičiui
Kopija: Lietuvos Respublikos finansų ministerijai
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai
Lietuvos Respblikos vidaus reikalų ministerijai
Raštas dėl valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nr. xi-1807 1 2 5 ir 6 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 43(2) ir 43(3) straipsniais įstatymo projekto nr. 18-9700

2018 m. rugsėjo 20 d.
Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijai
Dėl Investuotojų Forumo atstovų dalyvavimo Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos darbo grupėse

2018 m. rugsėjo 19 d.
Lietuvos Respublikos Seimui
Dėl Lietuvos Respublikos Lobistinės veiklos įstatymo nr. VIII-1749 pakeitimo įstatymo projekto

2018 m. rugsėjo 5 d.
Lietuvos Respublikos Finansų ministerijai
Dėl asmenų, turinčių teisę gauti paramą, teisinio reglamentavimo tobulinimo

2018 rugpjūčio 31 d. 
Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijai
Kopija: Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai
Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijai
Lietuvos Respublikos Finansų ministerijai
Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijai
Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijai
Europos teisės departamentui prie Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos
Dėl Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 2, 6, 82, 83, 87, 9, 93, 910, 911, 11, 16, 17, 18, 19 ir 26 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 151 straipsniu įstatymo projekto

2018 rugpjūčio 28d.
Lietuvos Respublikos Sveikatos ministerijai 
Investuotojų Forumo pasiūlymai dėl Sveikatos draudimo įstatymo 26 straipsnio

2018 m. rugpjūčio 16 d.
Lietuvos Respublikos finansų ministerijai
Pasiūlymas dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo projekto dėl palūkanų atskaitymo pakeitimo ir patikslinimo

2018 rugpjūčio 14d.
Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijai 
Dėl Lietuvos Respublikos Lobistinės veiklos įstatymo nr. VIII-1749 pakeitimo įstatymo projekto

2018 m. rugpjūčio 13 d.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai
Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai
Lietuvos Respublikos Vyriausybei
Dėl pastabų ir pasiūlymų Įsakymo projektui

2018 m. liepos 27 d.
Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijai
Dėl “atlyginimo pranešėjams už vertingą informaciją tvarkos aprašo, kompensavimo pranešėjams už patiriamą neigiamą poveikį ar galimus padarinius dėl pateikto pranešimo tvarkos aprašo ir vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo” projekto

2018 m. birželio 29 d.
Jos Ekscelencijai Daliai Grybauskaitei 
Asociacijos „Investors‘ Forum“ kreipimasis dėl sveikatos apsaugos reformos projektų vetavimo

2018 m. birželio 27 d.
Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijai
Dėl darbo grupės dėl integralios kultūros paveldo apsaugos politikos modelio projekto

2018 m. birželio 25 d.
Lietuvos Respublikos Finansų ministerijai
Dėl tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios direktyvą 92/83/EEB dėl akcizo mokesčio alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams struktūrų suderinimo (dok.com(2018)334 final)

2018 m. birželio 20 d.
Lietuvos Respublikos Finansų ministerijai  
Dėl pelno mokesčio įstatymo nr. ix-675 2, 5, 17, 30 straipsnių, 3 priedėlio pakeitimo ir įstatymo papildymo 301 straipsniu įstatymo projekto

2018 m. birželio 11 d.
LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkei
LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkės pavaduotojui
Dėl pastabų teisės aktų projektams

2018 m. birželio 11 d.
Jos Ekscelencijai Daliai Grybauskaitei
Lietuvos Respublikos Prezidentės patarėjoms
Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kancleriui
Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos pirmininkui
LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkei
Dėl teisės aktų projektų, kuriais siekiama įvykdyti gydymo įstaigų veiklos pertvarką

2018 m. gegužės 24 d.
Lietuvos Respublikos Ūkio viceministrui Elijui Čiviliui 
Valstybės registrų ir informacinių sistemų problematika

2018 m. gegužės 16 d.
Lietuvos Respublikos Finansų ministerijai 
Kopija: Lietuvos Bankui
Dėl palūkanų iš viešai platinamų obligacijų apmokestinimo

2018 m. gegužės 11 d.
Lietuvos Respublikos Finansų ministerijai 
Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai
Dėl struktūrinių reformų

2018 gegužės 2d. 
LR Finansų ministerijai 
LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai
Dėl mokesčių sistemos reformos ir kaupiamosios pensijų sistemos planuojamų pakeitimų gairių

100 investicinės aplinkos gerinimo pasiūlymų

"Investors’ Forum" nariai

Šiuo metu "Investors' Forum" asociacija turi 65 narius.
Visi “Investors’ Forum” nariai