2020 m. gruodžio 15 d.
LR Ministrei Pirmininkei Ingridai Šimonytei
LR Kanceliarijos ekonomikos politikos grupės vadovei Linai Liubauskaitei 

Dėl Darbo grupės valstybės lygio ekstremaliosios situacijos priemonių taikymo verslui klausimams koordinuoti atnaujinimo ir jos veiklos tęstinumo

2020 m. gruodžio 14 d.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl tikslinių ir prioritetinių gyventojų grupių skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama Covid-19 vakcina organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projekto

2020 m. gruodžio 11 d.
LR Seimo pirmininkei p. Viktorijai Čmilytei-Nielsen
LR Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnei p. Radvilei Morkūnatei-Mikulėnienei
LR Seimo Liberalų sąjūdžio frakcijos seniūnui p. Eugenijui Gentvilui
LR Seimo Laisvės sąjungos frakcijos seniūnei p. Ievai Pakarklytei
LR Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkui p. Viktorui Pranskiečiui
LR Aplinkos ministrui Simonui Gentvilui
LR Žemės ūkio ministrui Kęstučiui Navickui

Dėl lietuvos respublikos žemės įstatymo nr. I-446 9 ir 24 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 9(1) straipsniu įstatymo projekto nr. XIIIP-4274

2020 m. lapkričio 19 d.
Investuotojai teikia išsamius pasiūlymus būsimai Vyriausybės programai

2020 m. lapkričio 12 d.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai
Dėl darbo grupės dienos chirurgijos paslaugų teikimo reikalavimams persvarstyti sudėties ir organizavimo

2020 m. lapkričio 11 d.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai
Dėl dienos chirurgijos paslaugų teikimo optimizavimo pasiūlymų

2020 m. spalio 30 d.
Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijai
Kopija:
Lietuvos Respublikos Prezidentūrai
Lietuvos Respublikos Vyriausybei
Verslo tarybos raštas dėl teisės aktų projektų dėl susitarimo dėl europos sąjungos valstybių narių dvišalių investicijų sutarčių nutraukimo ratifikavimo

2020 m. spalio 26 d.
Rimantui Sinkevičiui, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministrui
Viliui Šapoka, Lietuvos Respublikos Finansų ministrui
Aurimui Pautieniui, Lietuvos verslo paramos agentūros direktoriui
Lidijai Kašubienei, VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktorei
Dėl valstybės paramos skyrimo principų

2020 m. spalio 6 d.
Lietuvos Respublikos Prezidentui
Lietuvos Respublikos Vyriausybei
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai
Dėl ryšių reguliavimo tarnybos valdymo modelio pakeitimo

2020 m. spalio 1 d.
Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministerijai
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo Nr. XIII-328 ir Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymo Nr. I-1510 pakeitimų projektų

2020 m. rugsėjo 28 d.
Lietuvos Respublikos Seimui
Žmogaus teisių komiteto pirmininkui Valerijui Simulik
Dėl žmogaus teisių Baudžiamojo kodekso ir baudžiamojo proceso kodekso kai kuriuose skyriuose
Prašymas ir teisinis pagrindimas

2020 m. rugsėjo 21 d.
Lietuvos Respublikos Vyriausybei
Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministerijai
Dėl dalinio nuomos mokesčio kompensavimo labiausiai nuo covid-19 nukentėjusioms įmonėms

2020 m. rugsėjo 16 d.
Lietuvos Respublikos Finansų ministerijai
Dėl finansų ministro 2004 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. 1K-123 „Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 40 straipsnio 2 dalies ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 15 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo taisyklių“ pakeitimo

2020 m. rugsėjo 15 d.
Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai
Dėl Elektros energetikos ir Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymų pakeitimų įstatymų projektų teisinio reguliavimo poveikio atsinaujinančių energijos išteklių energetikos sektoriaus investicinės aplinkos sąlygoms

2020 m. rugsėjo 15 d.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai
Kopija:
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijai
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai
Dėl valstybinio kritinio ryšio tinklo sukūrimo

2020 m. rugsėjo 9 d.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai
Dėl ryšių reguliavimo tarnybos vadymo modelio pakeitimo

2020 m. rugsėjo 8 d.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai
Dėl būtinų ir neatidėliotinų veiksmų, reikalingų siekiant pašalinti didžiausias kliūtis Baltarusijos kvalifikuotai darbo jėgai ir verslui persikelti į Lietuvą
Priedai (BY)

2020 m. rugpjūčio 28 d.
LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijai
Pasiūlymai dėl migracijos procedūrų tobulinimo

2020 m. liepos 24 d.
Gitanui Nausėdai, Lietuvos Respublikos Prezidentui
Sauliui Skverneliui, Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui
Algirdui Stončaičiui, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kancleriui
Lukui Savickui, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanclerio pirmajam pavaduotojui
Aurelijui Verygai, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrui
Kristinai Garuolienei, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos viceministrei
Šarūnui Keserauskui, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos pirmininkui
Dėl receptinių vaistų pardavimo nuotoliniu būdu

2020 m. liepos 23 d.
Lietuvos Respublikos Vyriausybei
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai
Valstybinei ligonių kasai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
Dėl suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo

2020 m. liepos 15 d.
Lietuvos Respublikos Vyriausybei
Kopija:
LR Finansų ministerija
LR Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Seimo Biudžeto ir finansų komitetas
Simonas Krėpšta, Grupės vadovas, Respublikos Prezidento vyriausiasis patarėjas
Pasiūlymai dėl mokestinės aplinkos

2020 m. birželio 2 d.
Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijai
Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos pakeitimo (projekto nr. 20-6704)

2020 m. gegužės 26 d.
Žygimantui Vaičiūnui, laikinai einančiam Ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas
Jekaterinai Rojakai, Ekonomikos ir inovacijų viceministrei
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai
Kopija: Lukui Savickui, Ministro Pirmininko patarėjui ekonomikos ir strateginių pokyčių valdymo klausimais
Dr. Jonui Kairiui Ministro Pirmininko patarėjui sveikatos apsaugos klausimais jonas.kairys@lrv.lt
Dėl paramos investicijoms į inovacijas 

2020 m. gegužės 15 d.
Lietuvos Respublikos Vyriausybei
Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministerijai
Lietuvos Respublikos Energetikos ministerijai
Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijai
Informacija apie planuojamą vėjo elektrinių parko projektą ir jo eigą
Atrankos išvada dėl iki 31 vėjo elektrinių parko, adresu Akmenės r. sav., Kruopių sen., Kruopių mstl., Pleikių k., Gembūčių k., Šliupščių k., Strimyliškių k., Laumėnų I k., Dovydžių k., Gembūčių k., Narčių k., Šapnagių k., Bambalų k., Kviečlaukio k. poveikio aplinkai vertinimo 2020-05- nr. (30.2)-A4E-
Atstumų vizualizacija iki Žagarės parko

2020 m. gegužės 14 d.
Lietuvos Respublikos Vyriausybei
Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministerijai
Dėl priemonės “Dalinis nuomos mokesčio kompensavimas labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms” taikymo

2020 m. balandžio 29 d.
LR Sveikatos apsaugos ministerijai
p. Lukui Savickui, LR Vyriausybės kanclerio pirmajam pavaduotojui
Dėl europos komisijos klausimyno apie tabako produktų direktyvos 2014/40/es taikymą

2020 m. balandžio 24 d.
Aurelijui Verygai, LR sveikatos apsaugos ministrui
Jūratei Šovienei, Respublikos Prezidento vyriausiajai patarėjai
Algirdui Stončaičiui, Vyriausybės kancleriui
Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministerijai
Viliui Šapokai, Lietuvos Respublikos finansų ministrui
Šarūnui Keserauskui, Lietuvos Respublikos Konkurencijos tarybos pirmininkui
Dėl receptinių vaistinių preparatų pardavimo nuotoliniu būdu

2020 m. balandžio 23 d.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai
Dėl Marijampolės laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovės akcijų perleidimo

2020 m. balandžio 22 d.
Privalomojo sveikatos draudimo tarybos pirmininkei
Odetai Vitkūnienei
Lietuvos Respublikos Vyriausybei
Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijai
Dėl kompiuterinės tomografijos ir magnetinio rezonanso tomografijos tyrimų bazinių kainų

2020 m. balandžio 22 d.
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijai
Lietuvos Respublikos Seimui
Lietuvos Respublikos Vyriausybei
Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministerijai
Dėl nuomos įsipareigojimų naštos verslui mažinimo koncepcijos

2020 m. balandžio 14 d.
Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovui
Lietuvos Respublikos Vyriausybei
LR Sveikatos apsaugos ministerijai
LR Finansų ministerijai
Dėl sveikatos priežiūros sistemos darbo peorganizavimo karantino metu

2020 m. balandžio 9 d.
Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovui
Lietuvos Respublikos Vyriausybei
LR Sveikatos apsaugos ministerijai
LR Finansų ministerijai
Dėl reikalavimų sveikatos priežiūros įstaigoms sušvelninimo karantino metu

2020 m. balandžio 8 d.
Lietuvos Respublikos Vyriausybei
Kopija:
LR Vidaus reikalų ministerijai
LR Susisiekimo ministerijai
LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijai
Darbo grupės, koordinuojančios valstybės lygio ekstremaliosios situacijos priemonių taikymą verslui, vadovui Lukui Savicku
Kreipimasis dėl LR Vidaus reikalų ministerijos registruotų projektų

2020 m. balandžio 8 d.
Lietuvos bankui
Dėl Covid-19 Fondo steigimo

2020 m. balandžio 6 d.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai
Dėl šalims narėms pateikto tabako gaminių direktyvos vertinimo klausimyno

2020 m. balandžio 2 d.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai
Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Dėl brangiuosius tyrimus vykdančių sveikatos priežiūros įstaigų finansavimo karantino metu pagal bendrą 1/12 taisyklę

2020 m. balandžio 1 d.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai
Lietuvos Respublikos finansų ministerijai
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai
Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Dėl sveikatos priežiūros įstaigų darbo organizavimo ir darbo užmokesčio karantino metu

2020 m. kovo 26 d.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai
Kopija:
Lietuvos Respublikos finansų ministerijai
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų tarnybai
Vilniaus miesto savivaldybės administracijai
Dėl ekonomikos skatinimo ir neigiamo poveikio viešiesiems finansams sumažinimo kaip įmanoma greičiau išsprendžiant sutarties dėl daugiafunkcinio komplekso su Nacionaliniu stadionu pasirašymo klausimą

2020 m. kovo 17 d.
Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijai
Dėl sveikatos apsaugos ministerijos nutarimo projekto nr. 20-1339(3) dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimo nr. 370 „Dėl privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąlygų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

2020 m. kovo 13 d.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai
Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijai
Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai
Lietuvos Respublikos ekonomijos ir inovacijų ministerijai
Lietuvos Respublikos finansų ministerijai
Dėl sveikatos apsaugos ministerijos nutarimo projekto nr. 20-1339 dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimo nr. 370 „dėl privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąlygų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priedas nr. 1

2020 m. vasario 12 d.
Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijai
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai
Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai
Lietuvos Respublikos ekonomijos ir inovacijų ministerijai
Lietuvos Respublikos finansų ministerijai
Dėl sveikatos apsaugos ministerijos nutarimo projekto nr. 20-1339 dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimo nr. 370 „dėl privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąlygų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

2020 m. sausio 20 d..
Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijai
Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Dėl sutarčių tarp asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir teritorinių ligonių kasų sudarymo aptarimo

2020 m. sausio 16 d..
Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijai
Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Dėl lietuvos respublikos sveikatos draudimo įstatymo nr. i-1343 pakeitimo įstatymo

"Investors’ Forum" nariai

Šiuo metu "Investors' Forum" asociacija turi 67 narius.
Visi “Investors’ Forum” nariai