2021 m. gruodžio 1 d.
Lietuvos Respublikos Vyriausybei
LVK, IF ir LDK raštas dėl Loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo Nr. IX-326 4, 5, 6 straipsnių ir trečiojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-941(3)

2021 m. lapkričio 29 d.
Lietuvos Respublikos Seimui
Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nielsen
Lietuvos Respublikos Seimo Kultūros komiteto pirmininkui Vytautui Juozapaičiui
Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininkui Tomui Vytautui Raskevičiui
Dėl viešųjų asmenų sampratos ir viešųjų asmenų teisinio statuso

2021 m. lapkričio 19 d.
Lietuvos Respublikos finansų ministerijai
Pasiūlymas dėl Lietuvos Respublikos Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimo projekto

2021 m. lapkričio 11 d.
Lietuvos Respublikos finansų ministerijai
Pasiūlymas dėl Lietuvos Respublikos Pelno mokesčių įstatymo 55 straipsnio nuostatų pakeitimo

2021 m. lapkričio 9 d.
Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkei Aistei Gedvilienei
Aplinkos apsaugos komiteto pirmininko pavaduotojui Aidui Gedvilui
Ekonomikos komiteto pirmininkui Kaziui Starkevičiui
Ekonomikos komiteto pavaduotojui Gediminui Paluckui
Dėl Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo keitimo

2021 m. spalio 28 d.
Lietuvos Respublikos finansų ministerijai
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 821 „Dėl akcizų įstatymo nuostatų įgyvendinimo“ pakeitimo projekto

2021 m. rugsėjo 24 d.
Lietuvos Respublikos Vyriausybei
Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijai
Verslo tarybos raštas dėl migracijos procesų tobulinimo

2021 m. rugsėjo 17 d.
Lietuvos Respublikos finansų ministrei Gintarei Skaistei,
Lietuvos Respublikos finansų viceministrei, Mokestinių lengvatų peržiūros tarpinstitucinės darbo grupės vadovei Rūtai Bilkštytei
Lietuvos Verslo Tarybos raštas Dėl mokestinių lengvatų peržiūros tarpinstitucinės darbo grupės teiktinų sprendimų

2021 m. rugsėjo 16 d.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės Kanceliacija
Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija
Lietuvos Respublikos Finansų ministerija
„Investor‘s forum“ ir Lietuvos pramoninkų konfederacijos raštas dėl „Naujos kartos Lietuva“ lėšų skyrimo didelėms įmonėms

2021 m. rugsėjo 13 d.
Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministrui Mariui Skuodžiui
ėl Lietuvos bazinių oro linijų steigimo ir prioritetinių skrydžių krypčių

2021 m. rugsėjo 8 d.
Lietuvos Respublikos Vyriausybei
Kopija:
LR Sveikatos apsaugos ministerijai
LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijai
LR Socialinių reikalų ir darbo ministerijai
LR Finansų ministerijai
Dėl privalomojo periodinio darbuotojų testavimo gamybos įmonėse

2021 m. rugsėjo 8 d.
LR Seimo Pirmininkei V. Čmilytei-Nielsen 2021 m. rugsėjo 8 d.
LR Seimo valdybai
Dėl Lietuvos Respublikos Seime svarstomo Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo NR. I-1143 2, 17, 26 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 15(1) straipsniu įstatymo projekto Nr. XIIIP-3603

2021 m. rugsėjo 6 d.
Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijai
Investuotojų forumo pasiūlymai dėl teisės aktų, nustatančių privalomą notarinį patvirtinimą

2021 m. rugsėjo 1 d.
Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijai
Dėl dienos chirurgijos paslaugų aprašo projekto

2021 m. rugpjūčio 19 d.
Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministrei Jurgitai Šiugždinienei
Dėl bendradarbiavimo formato siekiant pokyčių švietimo sistemoje 

2021 m. rugpjūčio 03 d.
Lietuvos Respublikos finansų ministerijai
Lietuvos Respublikos Seimo Ekonomikos komitetui
Lietuvos Respublikos Seimo Biudžeto ir finansų komitetui
Dėl automobilių apmokestinimo

2021 m. liepos 13 d.
Lietuvos Respublikos finansų ministerijai
Dėl Vyriausybės nutarimo projektų nr. 21-27590 ir 21-27547

2021 m. liepos 12 d.
Lietuvos Respublikos Seimui
Dėl Lietuvos respublikos akcizų dėl Lietuvos respublikos akcizų įstatymo nr. IX-569 1, 3, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 65 IR 74 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto

2021 m. liepos 5 d.
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai
Dėl nusikalstamų veikų dekriminalizavimo

2021 m. birželio 4 d.
Lietuvos Respublikos Seimo Seniūnų sueigos nariams
Dėl Seimo 2021 m. pavasario sesijos posėdžių darbotvarkės

2021 m. gegužės 21 d.
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkei
Dėl Seimo 2021 m. pavasario sesijos posėdžių darbotvarkės

2021 m. gegužės 11 d.
Lietuvos Respublikos Seimo
Užsienio reikalų komitetui
Dėl susitarimo dėl Europos Sąjungos valstybių narių dvišalių investicijų sutarčių nutraukimo ratifikavimo

2021 m. gegužės 7 d.
Lietuvos Respublikos Energetikos ministerijai
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto Nr. 21-241001 derinimo, teikiant pastabas ir pasiūlymus susijusius su atsinaujinančios vėjo energetikos skatinimu

2021 m. balandžio 26 d.
LR Vyriausybei
Dėl 2021-2026 m. Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano

2021 m. balandžio 23 d.
LR Vyriausybei
Pasiūlymai dėl 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (su vėlesniais pakeitimais) korekcijų

2021 m. balandžio 21 d.
LR Vyriausybės kanceliarijai
Šešėlinės ekonomikos mažinimo koordinavimo komisijai
Kreipimasis dėl situacijos viešojo maitinimo ir odontologijos paslaugų sektoriuose

2021 m. balandžio 8 d.
LR Sveikatos apsaugos ministerijai
Dėl nenumatytos galimybės pasiskiepyti covid vakcina nedirbantiems aukštos kvalifikacijos užsieniečių šeimos nariams

2021 m. kovo 31 d.
Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijai
Lietuvos Respublikos Vyriausybei
Gabrieliui Landsbergiui, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministrui
Kopija:
Lietuvos Respublikos Vyriausybei
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai
Lietuvos Respublikos Prezidentūrai
Dėl susitarimo dėl Europos Sąjungos valstybių narių dvišalių investicijų sutarčių nutraukimo ratifikavimo

2021 m. kovo 12 d.
Valstybės įmonei Turto bankui
Dėl Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto Teisės klinikos

2021 m. kovo 8 d.
Lietuvos Respublikos Vyriausybei
Investuotojų forumo pasiūlymai Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planui

2021 m. kovo 2 d.
Lietuvos Respublikos Vyriausybei
Dėl susitarimo dėl Europos Sąjungos valstybių narių dvišalių investicijų sutarčių nutraukimo ratifikavimo

2021 m. vasario 24 d.
Vilniaus miesto savivaldybei
Prašymas dėl savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifo

2021 m. vasario 10 d.
Gabrieliui Landsbergiui, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministrui
Kopija:
Lietuvos Respublikos Vyriausybei
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai
Lietuvos Respublikos Prezidentūrai
Dėl susitarimo dėl Europos Sąjungos valstybių narių dvišalių investicijų sutarčių nutraukimo ratifikavimo

2021 m. vasario 1 d.
LR Vyriausybei
LR Susisiekimo ministerijai
LR Vidaus reikalų ministerijai
LR Finansų ministerijai
LR Krašto apsaugos ministerijai
Kopija:
LR Prezidento kanceliarijai
LR Ryšių reguliavimo tarnybai
Dėl valstybinio kritinio ryšio tinklo steigimo modelio

2021 m. sausio 8 d.
Lietuvos Respublikos Seimo nariams
Lietuvos Respublikos Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetui
Lietuvos Respublikos trišalei tarybai
Dėl Lietuvos Respublikos Seimui pateiktų Lietuvos Respublikos užimtumo Įstatymo nr. XII-2470 35 ir 41 straipsnių pakeitimo įstatymo ir lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir Ilgalaikio darbo išmokų įstatymo nr. XII-2604 1, 2, 10, 11, 12, 13, 15, 19 straipsnių, III skyriaus pavadinimo pakeitimo ir įstatymo papildymo 91 straipsniu Pakeitimo įstatymo projektų

2021 m. sausio 6 d.
LR Vyriausybei
LR Susisiekimo ministerijai
LR Vidaus reikalų ministerijai
Dėl ankstesnės Vyriausybės priimto protokolinio sprendimo rezervuoti dalį 5G skirtų dažnių

"Investors’ Forum" nariai

Šiuo metu "Investors' Forum" asociacija turi 65 narius.
Visi “Investors’ Forum” nariai