2023 m. kovo 22 d.
Lietuvos Respublikos Finansų ministerijai
Lietuvos Respublikos Vyriausybei
Dėl laikinojo solidarumo įnašo

2023 m. kovo 17 d.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo pakeitimo projekto

2023 m. vasario 20 d.
Sveikatos apsaugos ministrui A. Dulkiui
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. Birželio 28 d. Įsakymo nr. V-636 „Dėl siuntimų asmens sveikatos priežIūros paslaugoms gauti Išdavimo, įforminimo ir atsakymų pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2023 m. vasario 7 d.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. Balandžio 23 d. Nutarimo nr. 370 pakeitimo projekto derinimo

2023 m. vasario 7 d.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai
Dėl sveikatos centrui priskiriamų sveikatos priežIūros paslaugų teikimo organizavimo tvarkos aprašo projekto derinimo

2023 m. sausio 10 d.
Lietuvos Respublikos Finansų ministerijai
Pasiūlymas dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo tobulinimo

"Investors’ Forum" nariai

Šiuo metu "Investors' Forum" asociacija turi 65 narius.
Visi “Investors’ Forum” nariai