Lietuvoje investuojančių užsienio kapitalo bendrovių vadovų pasitikėjimas Lietuvos ekonomika atsitiesia. Palyginti su praėjusiais metais, investuotojai gerokai pozityviau vertina šalies verslo aplinką, o pasitikėjimas ne tik grįžo, bet ir viršijo iki pirmojo karantino buvusį lygį.

Stambiausius ir aktyviausius investuotojus į šalies ekonomiką vienijančios asociacijos „Investors‘ Forum“ reguliariai vertinamas Lietuvos investuotojų pasitikėjimo indeksas pirmąjį šių metų ketvirtį siekia 1,118 balo iš 2 galimų. Antrąjį praėjusių metų ketvirtį indeksas buvo nukritęs į rekordines žemumas – 0,909 balo.

Antrąjį praėjusių metų ketvirtį kritusi indekso reikšmė atliepė pandemijos sukeltus iššūkius verslui ir visuomenei – investuotojai rezervuotai vertino savo įmonių galimybes, ekonominę situaciją šalyje ir kitus verslui svarbius veiksnius. Praėjusių metų pabaigoje, iki antrosios pandemijos bangos kilimo šalyje, investuotojų lūkesčiai ir nuotaikos tapo pozityvesni. Tai lėmė indekso grįžimą į teigiamą reikšmę. Teigiami pokyčiai siejami ir su naujo politinio ciklo šalyje pradžia.

Šį ketvirtį investuotojai vis dar atsargiai vertina savo įmonių galimybes, ekonominę situaciją, tačiau mažiau neigiamų lūkesčių susijusių su šalies verslo aplinka ir politiniu stabilumu sugrąžino investuotojų pasitikėjimą ir padarė įtaką indekso vertės šuoliui. Nors lyginant su laikotarpiu, kai indekso vertė buvo žemiausiame lygmenyje, investuotojų nuotaikos – pozityvesnės, jie vis dar atsargiai linkę vertinti tokius aspektus kaip darbuotojų skaičiaus kaita, atlyginimų augimas ar investavimas.

Lūkesčiai auga, bet dabartinė situacija vertinama atsargiai

Lyginant su praėjusiu ketvirčiu, 15 proc. daugiau įmonių vadovų tikisi, kad ateinančiu laikotarpiu darbuotojų atlyginimai augs. Labiau teigiamai vertinamas ir galimas darbuotojų skaičiaus augimas įmonėse, 9 proc. daugiau vadovų tikisi, kad jis didės. Vis dėlto, didesnių pokyčių dėl kitų sričių, tokių kaip investavimas, nauji darbuotojai, įmonės pelnas – nėra.

„Investuotojai galimus pokyčius įmonėse vis dar linkę vertinti atsargiai beveik visose srityse, daugiau nei pusė apklaustųjų tikisi, kad niekas nepasikeis. Pažymėtina ir tai, kad lyginant su praėjusios apklausos, kuri buvo vykdyta dar iki antrosios koronaviruso pandemijos bangos, rezultatais, apie galimą eksporto, įmonės pelno ar investavimo mažėjimą pasisako šiek tiek daugiau apklaustų įmonių atstovų“, – komentuoja Rolandas Valiūnas, asociacijos „Investors‘ Forum“ valdybos pirmininkas.

Svarbiausios verslo klimatui šalyje sritys taip pat vertinamos pozityviau. Nerimą dėl kredito įsigijimo situacijos šalyje išreiškia mažiau įmonių vadovų – 34 proc. apklaustųjų mano, kad šioje srityje situacija gera, taip vertinančių galimybę lengvai įgyti kreditą praėjusį ketvirtį buvo 18 proc. Investuotojai pozityviau vertina ir makroekonominę aplinką Lietuvoje, 17 proc. daugiau vadovų ją vertina teigiamai.

„Didžiausią pokytį patyrė politinės aplinkos stabilumo vertinimas. Iki šiol ši sritis būdavo vienas labiausiai investuotojus neraminančių klausimų. Teigiamas šios srities vertinimo pokytis – labai žymus. Praėjusį ketvirtį vos 26 proc. apklaustų investuotojų manė, kad politinis stabilumas šalyje aukštas, šiuo metu, taip manančių yra net 51 proc. Svarbu tai, kad praėjusio ketvirčio apklausa buvo vykdoma dar iki Vyriausybės pasikeitimo šalyje, tad būtent šis veiksnys, galimai, turėjo didžiausią įtaką investuotojų nuomonės pokyčiui“, – teigia Rūta Skyrienė, asociacijos „Investors‘ Forum“ vykdomoji direktorė.

Pozityviausiai vertinamos sritys mūsų šalyje išlieka tos pačios – tai telekomunikacijos, transporto ir logistikos infrastruktūra bei gyventojų užsienio kalbų mokėjimas.

Darbo santykių reguliavimas lieka dažniausiai investuotojų kasdienėje veikloje iššūkių kelianti sritis. Nesklandumų čia dažnai patiria ketvirtadalis apklaustų investuotojų, dar 44 proc. kartais patiria nepatogumų, susijusių su šia sritimi. Antrasis investuotojams dažniau kylantis iššūkis – teritorijų planavimas. Kasdienėje veikloje su nesklandumais šioje srityje dažnai susiduria 21 proc. verslo atstovų.

Didžiausiais šalies prioritetais apklausti verslo atstovai laiko švietimą, viešojo sektoriaus efektyvumą bei talentų migraciją. Investuotojai taip pat pabrėžia, kad daugiau dėmesio reikia skirti ir darbo jėgos apmokestinimo klausimui. Šios sritys investuotojų įvardijamos kaip svarbiausios kelis ketvirčius iš eilės. Respondentai ypač pažymi būtinybę daugiau dėmesio skirti švietimui, net 7 iš 10 įvardija šią sritį kaip prioritetinę.

Šį ketvirtį įmonių vadovai šeštą kartą vertino valstybės ir savivaldybių institucijų veiklą. Didžiosios dalies institucijų vertinimas išliko nežymiai pakitęs. Geriausiai investuotojai vertina Valstybinę mokesčių inspekciją – 65 proc. apklaustų investuotojų atsiliepia teigiamai. Tarp geriausiai vertinamų institucijų taip pat yra Registrų centras ir Sodra.

Lietuvos investuotojų pasitikėjimo indekso tyrimą vykdo asociacija „Investors‘ Forum“. Tyrimas atliktas 2021 m. sausio – vasario mėnesiais. Tyrimo metu apklausti 61 Lietuvoje veikiančių užsienio kapitalo įmonių atstovai.

Išsamiau su LIPI 2021 m. I ketvirčio tyrimo rezultatais galite susipažinti čia.

Daugiau informacijos:

Monika Gabalytė

Asociacijos „Investors‘ Forum“ analitikė

El. p.: monika.gabalyte@investorsforum.lt

Mob. tel. +37060403516