Paskutinį 2019 metų ketvirtį pasiekęs 5 metų žemumas, indeksas šių metų pradžioje toliau krenta. Indekso reikšmės neigiamas pokytis ne toks drastiškas, tačiau reikšmė – žemiausia per visą rengimo laikotarpį. Pirmąjį 2020 I ketvirtį Lietuvos investuotojų pasitikėjimo indeksas pasiekė 1,082 balo iš 2 galimų.

Nors investuotojų požiūris į šalies ekonominę padėtį ir jos perspektyvas, palyginus su praėjusiu ketvirčiu, yra pozityvesnis, o lūkesčiai dėl savo įmonių darbuotojų atlyginimų augimo bei naujų darbuotojų skaičiaus daug optimistiškesni, politinės aplinkos stabilumas bei numanoma šios srities situacija ateityje vertinamos prasčiau.

Investuotojai ir toliau nekeičia nuomonės dėl sričių, kurioms valstybė turėtų skirti ypatingą dėmesį. Jau penktą ketvirtį iš eilės pabrėžiama, kad pokyčių reikia švietimo sistemoje, dėmesys atkreiptinas į viešojo sektoriaus efektyvumo didinimą bei sąlygų talentų migracijai Lietuvoje gerinimą.

Pozityviausiai vertinamos sritys lieka tos pačios: tai šalies telekomunikacijų, transporto ir logistikos infrastruktūros bei darbuotojų užsienio kalbų mokėjimas.

Pagrindinė indekso tolimesnio kritimo priežastis – neigiami politinės aplinkos stabilumo bei lūkesčių dėl jos ateities vertinimai. Beveik pusė, 46 proc., apklaustų investuotojų dabartinį politinį stabilumą laiko žemu. Tai didelis pokytis – praėjusį ketvirtį vadovai buvo pozityvesni ir daugiau nei perpus mažiau jų (19 procentų) vertino šią sritį neigiamai.

Išsamiau su LIPI 2020 m. I ketvirčio tyrimo rezultatais galite susipažinti čia.