Jau septintus metus apdovanosime labiausiai prie investicinio klimato gerinimo prisidėjusias verslo įmonės, valstybės institucijas, švietimo ir žiniasklaidos atstovus.

Minėdami valstybės šimtmetį, įsteigėme specialią nominaciją – šimtmečio įmonės apdovanojimą. Kartu išrinksime tą bendrovę, kuri padarė didžiausią poveikį Lietuvos ekonomikai ir sukūrė daugiausiai vertės savo akcininkams, darbuotojams ir visai visuomenei. Galbūt įmonė puoselėja šimto metų tradicijas? O gal ji kuria dabarties ar ateities Lietuvą? Mes neieškome seniausių Lietuvos įmonių – šia nominacija siekiame apdovanoti tą, kurios indėlis į Lietuvos ekonomiką buvo didžiausias, ir kuri būtų verta šimtmečio įmonės vardo.

Nominacijas teikti galite ir jau tradiciniams apdovanojimams, tarp kurių – metų investuotojo, atsakingos įmonės, metų sprendimo verslo aplinkai kategorijos. Paraiškas vertins „Investors‘ Forum“ nariai, valdyba, ekspertai, o rinkti šimtmečio įmonę pakviesime ir visus Lietuvos gyventojus.

Paraiškas galite teikti lietuvių ir anglų kalbomis. Paraiškas šimtmečio įmonės nominacijai galima teikti iki kovo 4 d., visoms kitoms – iki kovo 16 d.

Laimėtojus paskelbsime iškilmingoje ceremonijoje, į kurią susirinks verslo, politikos, švietimo ir žiniasklaidos lyderiai, balandžio 13 d.

Investors’ Forum“ skelbia šias metų nominacijas: 

Šimtmečio įmonė” ‒ už didžiausią indėlį į Lietuvos ekonomiką bei daugiausiai vertės savo akcininkams, darbuotojams ir visai visuomenei. Už šimtmečio įmonę balsuoti kviesime visus Lietuvos gyventojus bei „Investors‘ Forum“ valdybą. Iš gautų nominacijų valdyba sudarys dešimties įmonių sąrašą. Šis sąrašas kovo 12 d. bus pateiktas viešam balsavimui. Visuomenės ir valdybos narių balsas lems po 50 proc. galutinio balo.

„Metų investuotojas“ ‒ už indėlį į Lietuvos ūkio plėtrą ir kuriamas naujas darbo vietas 2017-aisiais.

„Atsakinga įmonė 2017“ ‒ už socialiai atsakingo verslo principų taikymą ir skaidrių verslo santykių kūrimą, aktyvų įsitraukimą į bendruomenių veiklą ir visuomeninių vertybių puoselėjimą, rūpinimąsi darbuotojais bei neigiamo poveikio aplinkai mažinimą 2017-aisiais.

„Metų sprendimas verslo aplinkai gerinti“ ‒ už iniciatyvą ar sprendimą, turėjusį reikšmingos įtakos verslo aplinkai ir bendrai šalies ekonomikai 2017-aisiais.

„Metų valstybės tarnautojas“ – už asmeninę iniciatyvą ir kryptingas pastangas priimant investicinės aplinkos gerinimui būtinus sprendimus 2017-aisiais.

„Metų verslo žurnalistas“ ‒ už profesionalų požiūrį į Lietuvos ekonomikos iššūkius, objektyvų ir informatyvų šalies verslo aplinkos pristatymą 2017-aisiais.

„Metų ekonomikos mokytojas“ – už indėlį ruošiant iniciatyvią, verslią, kūrybišką, kritinį ir ekonominį mąstymą turinčią jaunąją kartą 2017-aisiais.

Susipažinkite su apdovanojimų taisyklėmis.

Daugiau informacijos: tel. 8 5 275 52 58, el. p. info@investorsforum.lt

"Investors’ Forum" nariai

Šiuo metu "Investors' Forum" asociacija turi 56 narius.
Visi “Investors’ Forum” nariai