2019 m. gruodžio 18 d.
Lietuvos Respublikos Prezidentui Gitanui Nausėdai
Dėl bankų pelno mokesčio

2019 m. gruodžio 5 d.
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijai
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai
Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijai
Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai
Dėl sutarčių tarp asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir teritorinių ligonių kasų sudarymo tvarkos tobulinimo

2019 m. gruodžio 2 d.
LR Vyriausybės kanceliarijai
LR Prezidento vyriausiajai patarėjai Jūratei Šovienei
LR Konkurencijos tarybai
Verslo organizacijų raštas dėl nutarimo projekto Nr.19 126423

2019 m. lapkričio 29 d.
Lietuvos Respublikos finansų ministerijai
Dėl Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 2, 4, 12, 14, 30, 31, 55, 56(1) straipsnių, 3 priedėlio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 40(2) ir 56(2) straipsniais įstatymo projekto

2019 m. spalio 31 d.
Lietuvos Respublikos Valstybinei mokesčių inspekcijai
Pasiūlymas dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. VA-105 pakeitimo

2019 m. spalio 11 d.
Lietuvos Respublikos finansų ministerijai
Dėl mokesčių įstatymų pakeitimo projektų

2019 m. spalio 8 d.
Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijai
Dėl LR sveikatos apsaugos ministro įsakymo projekto nr. 19-11396, keičiančio higienos normą 80:2015

2019 m. rugpjūčio 12 d.
Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir Inovacijų ministerijai
Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo

2019 m. rugpjūčio 5 d.
Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir Inovacijų ministerijai
Dėl Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 2, 17, 26 straipsnių pakeitimo bei 151 straipsniu papildymo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3603“ projekto

2019 m. liepos 9 d.
Lietuvos Respublikos Vyriausybei
Dėl darbuotojų iš trečiųjų šalių

2019 m. liepos 1 d.
Lietuvos Respublikos Vyriausybei
Lietuvos Respublikos Finansų ministerijai
Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijai
Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos iniciatyvos reorganizuoti lošimų priežiūros tarnybą prie Finansų ministerijos

2019 m. gegužės 15 d.
Lietuvos Respublikos Energetikos ministerijai
Dėl Lietuvos Respublikos integruoto nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano projekto (NECP)
Priedas nr. 1
Priedas nr. 2

2019 m. balandžio 16 d.
Lietuvos Respublikos Energetikos ministerijai
Dėl elektros tinklų apsaugos taisyklių keitimo iniciavimo
Priedas nr. 1

2019 m. balandžio 15 d.
Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijai
Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Dėl sveikatos apsaugos ministro įsakymo projekto, kuriuo siekiama pakeisti dienos chirurgijos sąvoką

2019 m. balandžio 9 d.
Lietuvos Respublikos Finansų ministerijai
Pasiūlymas dėl Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo

2019 m. kovo 27 d.
Lietuvos Respublikos Vyriausybei
Investuotojų forumo 2019 metų investicinės aplinkos gerinimo pasiūlymai Vyriausybei

2019 m. kovo 25 d.
Lietuvos Respublikos Vyriausybei
Dėl farmacijos įstatymo projekto nr. XIIIP-1939

2019 m. vasario 15 d.
Lietuvos Respublikos Seimo Ekonomikos komitetui
Dėl Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto

2019 m. vasario 5 d.
Lietuvos Respublikos Finansų ministerijai
Dėl Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 2, 3, 4 ir 9 straipsnių, II ir III skyrių pakeitimo įstatymo projekto

2019 m. sausio 24 d.
Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija
Dėl higienos normos HN 121:2010 “Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore” ir “Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo” pakeitimo projektų

2019 m. sausio 11 d.
Lietuvos Respublikos Mokesčių inspekcijai
Lietuvos Respublikos Finansų ministerijai
Dėl minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų

2019 m. sausio 11 d.
Lietuvos Respublikos Finansų ministerijai
Dėl mokesčių administravimo įstatymo nr. IX-2112 2, 71, 155, 156 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 711, 712 ir 713 straipsniais įstatymo projekto

"Investors’ Forum" nariai

Šiuo metu "Investors' Forum" asociacija turi 65 narius.
Visi “Investors’ Forum” nariai