Nors šalyje veikiančios įmonės socialinės atsakomybės ataskaitas pradėjo skelbti dar 2006 metais, pastebima, kad nemaža dalis Lietuvos bendrovių šiai sričiai vis dar neskiria deramo dėmesio. Įmonių socialinės atsakomybės ekspertai įspėja: augant valstybių, vartotojų ir įmonių lūkesčiams, susijusiems su tvaria verslo plėtra, tos įmonės, kurios neteiks duomenų apie savo poveikį aplinkai ir visuomenei, rizikuoja patirti vis didesnių iššūkių verslui. Ir priešingai: socialiai atsakingos bendrovės, kurios nuosekliai vertina ir skelbia informaciją apie tvarią veiklą, dažnai įgyja svarų konkurencinį pranašumą.

Stambiausius ir aktyviausius investuotojus į Lietuvos ekonomiką vienijančios asociacijos „Investors‘ Forum“ surengtame seminare kalbėję specialistai pažymėjo, kad skelbti tvarumo ataskaitas paranku ne tik didžiosioms bendrovėms. Tokios ataskaitos rengimas įmonių vadovams suteikia progą įvertinti, kokiais būdais ir kokią ilgalaikę vertę bendrovė kuria ne tik akcininkams, bet ir darbuotojams, klientams bei visuomenei.

Gresia prarasti patrauklumą

„Verslas turėtų žinoti, kokių ilgalaikių tikslų jis siekia ir kokia jo paskirtis. Tos įmonės, kurios sugeba apibrėžti ir išreikšti savo tikslą ir misiją, paprastai įgyja konkurencinį pranašumą, nes ne tik sugeba veiksmingai paskirstyti išteklius svarbiausioms veiklos sritims, bet ir tampa skaidresnės ir patrauklesnės vartotojams, investuotojams, gali lengviau pritraukti kapitalą, įgyja daugiau galimybių talentams pritraukti ir išlaikyti“, – kalbėjo Jonas Akelis, profesinių paslaugų bendrovės „EY“ vyk. partneris Baltijos šalims.

Jis atkreipė dėmesį, kad įmonėms nebeužtenka pelningai dirbti: pasaulio ir ypač Europos valstybių visuomenėms vis didesnį dėmesį skiriant kovai su klimato kaita, tvaria ekonomikos plėtra, ir skaidria tvirta valdysena, įmonės privalo atsižvelgti ir į kitų suinteresuotų šalių interesus. Taigi įmonės, kurios neskiria dėmesio veiklos tvarumui ir neskelbia informacijos apie savo pažangą šioje srityje, rizikuoja tapti mažiau patrauklios investuotojams, vartotojams, esamiems ir potencialiems darbuotojams.

Seminare kalbėję ekspertai pažymėjo, kad netrukus įmonės privalės rengti ir skelbti socialinės atsakomybės ataskaitas dar ir dėl to, kad tai daryti jas įpareigos tarptautinė teisė. Šių metų balandį Europos Komisija pristatė direktyvos Įmonių tvarumo ataskaitų teikimo direktyvos projektą. Siekiama, kad direktyva Europos Sąjungos šalyse įsigaliotų nuo 2023 metų. Teisės aktas didžiąsias bendroves įpareigotų tvarumo ataskaitas teikti nuosekliau, kad finansų įmonėms, investuotojams ir visuomenei būtų prieinama patikima informacija apie pažangą tvarumo srityje.

Būdas didinti efektyvumą

Skaičiuojama, kad direktyvai įsigaliojus, apytiksliai keliems šimtams Lietuvos įmonių bus privaloma teikti nefinansines tvarios veiklos ataskaitas ir vertinti, kokios veiklos rizikos bendrovėms kyla iš aplinkos ir kokį poveikį aplinkai daro pati bendrovė gamtos apsaugos, socialiniu ir valdysenos požiūriu. Vis dėlto, specialistai pabrėžia, kad rengti ir skelbti tvarumo ataskaitas turėtų būti suinteresuotos ne vien stambios įmonės.

„Dažnai girdime verslo atstovus kalbant: „o kam čia girtis ir skelbti socialinės atsakomybės ataskaitas?“ Čia verta prisiminti, kad ataskaita yra puikus būdas viešinti įmonės įsitraukimą į socialiai atsakingą veiklą ir informuoti interesų grupes: darbuotojus, klientus, bendruomenę, valstybę. Tokios ataskaitos yra veiksminga priemonė įmonių reputacijai kurti ir valdyti. Skelbiant ataskaitas ne tik mažėja galimybės patirti reputacinių grėsmių, jos ir suteikia galimybę efektyvinti savo veiklą bei mažinti jos kaštus“, – pažymėjo Rūta Skyrienė, asociacijos „Investors‘ Forum“ vykdomoji direktorė.

Asociacijos surengtame seminare „Kaip parengti kokybišką ĮSA ataskaitą?“ kalbėję pranešėjai aptarė ne tik atskaitomybės svarbą, bet ir dalijosi patirtimi bei praktiniais patarimais įmonėms, kurios dar tik žengia pirmuosius žingsnius ruošdamos tokias ataskaitas. Biržos operatorės „Nasdaq Vilnius“ emitentų priežiūros ir administravimo vadovė Simona Bačkienė teigė, kad patogus atspirties taškas ataskaitai rengti gali būti „Nasdaq“ parengtos gairės, aprėpiančios svarbiausius įmonių aplinkos apsaugos, socialinės veiklos ir valdysenos aspektus. Su gairėmis galima susipažinti biržos operatorės interneto svetainėje.

Kviečia pasakoti tvarios plėtros istoriją

„Lietuvoje dar tik žengiame pirmuosius žingsnius teikdami nefinansinės veiklos ataskaitas. Dalis įmonių, kurių akcijomis prekiaujama biržoje, tai daro nuosekliai, nes didžiąsias bendroves teikti tokias ataskaitas įpareigoja ir įstatymai. Kita vertus, pastebime, kad apie socialiai atsakingą veiklą vis dažniau informuoja ir tos įmonės, kurios to daryti neprivalo. Matydami tendencijas Lietuvoje ir pasaulyje, esame tikri, kad ilgainiui tokių bendrovių tik daugės“, – kalbėjo S. Bačkienė.

Pirmoji Lietuvoje socialinės atsakomybės ataskaitas pradėjo skelbti bendrovė „Telia“: tuometinė „Teo LT“ tokią ataskaitą pristatė dar 2006 metais. Seminare kalbėjusi „Telia Lietuva“ tvarumo projektų vadovė Indrė Bimbirytė-Yun pažymėjo, kad nuo tol bendrovė nuėjo nemažą kelią tobulindama ataskaitų rengimo procesą, pateikiamą informaciją ir rodiklius. Tačiau kaskart įmonė kelia sau tikslą padaryti tai dar geriau. Specialistė siūlo į ataskaitos rengimą žvelgti kaip į pasiruošimą metiniam pokalbiui: visų pirma kruopščiai peržvelgti ir įvertinti, kas buvo pasiekta per pastaruosius metus, o tada nuosekliai tai išdėstyti.

Tokiam požiūriui pritaria ir bendrovės „Auga Group“ rinkodaros ir tvarumo vadovas Gediminas Judzentas. „Kiekvieni įmonės veiklos metai – tai istorija, kurią svarbu papasakoti rengiant tvarios veiklos ataskaitą. Tereikia surinkti duomenis ir rodiklius, atspindinčius įmonės pažangą tais metais, ir tą varumo istoriją atskleisti ir papasakoti”, – kalbėjo G. Judzentas.

Seminaro įrašą rasite čia.