Stambiausius ir aktyviausius investuotojus į Lietuvos ekonomiką vienijanti asociacija „Investors‘ Forum“ pritaria valdančiosios koalicijos LR Seime atstovų iniciatyvai įstatymu įteisinti asmenų partnerystę. Investuotojai pabrėžia, kad partnerystės institutas padėtų užtikrinti visų biologiniais ryšiais nesusijusių ir bendrą gyvenimą kuriančių porų teisinę apsaugą ir būtų itin svarus indėlis žmogaus teisėms Lietuvoje puoselėti, o tuo pačiu ir verslo aplinkai bei investiciniam klimatui gerinti.

„Tolerantiška, visų savo narių teises vienodai ginanti visuomenė yra kritiškai svarbus veiksnys, lemiantis valstybės patrauklumą gyventi, čia kurti verslą ir investuoti. Asociacija „Investors‘ Forum“ nuo pat įsikūrimo rėmė lygių galimybių ir lygiateisiškumo principą, ir esame tikri, kad jis turi būti taikomas visose gyvenimo srityse. Laikomės požiūrio, kad partnerystės įteisinimas yra ir svarbus indėlis į Lietuvos gyventojų teisių apsaugą bei gerovės kūrimą, ir dar vienas žingsnis demokratijai stiprinti bei, savo ruožtu, gera žinia tarptautinei investuotojų bendruomenei“, – pažymi Rolandas Valiūnas, asociacijos „Investors‘ Forum“ valdybos pirmininkas.

Investuotojai atkreipia dėmesį į Pasaulio banko poziciją, kuria pažymima socialinės įtraukties svarba ūkiui. Skaičiuojama, kad vien dėl lyčių nelygybės pasaulio ekonomika kasmet patiria daugiau kaip 160 trilijonų JAV dolerių nuostolių. Asociacija pabrėžia, kad lygių teisių visoms visuomenės grupėms užtikrinimas yra itin svarbus postūmis, siekiant padėti ekonomikai atsitiesti po pandemijos. Svarbi sąlyga įtraukčiai ir lygioms galimybėms sudaryti yra teisės visiems gyventojams saugiai tvarkyti ir spręsti savo asmeninio gyvenimo, turtinius ir kitus klausimus.

„Neabejojame, kad Lietuvai seniai metas prisijungti prie Estijos ir daugybės Vakarų Europos valstybių, kurios yra įteisinusios tos pačios lyties asmenų partnerystę arba santuoką. Tačiau svarbu pabrėžti, kad partnerystės įstatymas apima gerokai platesnę visuomenės dalį, nei kartais mėginama teigti. Įstatymu būtų suteikta alternatyva visiems bendrą gyvenimą kuriantiems žmonėms, atveriant galimybes civilizuotai spręsti paveldėjimo ir kitus turtinius klausimus, užtikrinant teisę rūpintis artimais žmonėmis nelaimės atveju ar šiems gaunant sveikatos priežiūros paslaugas. Įstatymas leistų efektyviau apsaugoti ir su partneriais gyvenančių užsieniečių teises, kas itin svarbu užsienio šalių piliečiams, svarstantiems galimybę savo ateities ir verslo planus sieti su Lietuva“, – komentuoja Rūta Skyrienė, asociacijos „Investors‘ Forum“ vykdomoji direktorė.

Asociacijos nariai pažymi, kad tarp Europos Sąjungos šalių šiuo metu tik Lietuvoje ir dar 5 valstybėse nėra įteisinta registruota partnerystė. Verslo atstovų nuomone, ta aplinkybė, kad mūsų šalyje nesudaryta galimybė registruoti partnerystės, gerokai mažina šalies patrauklumą užsienio šalių investuotojams ir specialistams atvykti gyventi ir kurti Lietuvoje.