Laukiant būsimos Vyriausybės sudėties patvirtinimo, stambiausius ir aktyviausius investuotojus jungianti asociacija „Investors‘ Forum“ parengė pasiūlymus Vyriausybės programai. Kalbėdami apie svarbiausius valstybės iššūkius antrojo COVID-19 piko metu, investuotojai akcentuoja ekonominiam stabilumui būtiną ilgalaikių mokestinės aplinkos principų laikymąsi, kaip niekada reikalingus sveikatos apsaugos sistemos pokyčius ir į valstybės progresą orientuotas reformas švietime.

Formuojamą ministrų kabinetą investuotojai kviečia susilaikyti nuo skubotų mokesčių sistemos pokyčių ir išlaikyti ekonominį stabilumą. Taipogi siūloma atsisakyti diferencijuoto sektorinio pelno mokesčio, apsvarstyti darbo santykių pajamų apmokestinimo procentą, mažinti šešėlinę ekonomiką ir nepagrįstas lengvatas. Asociacija ragina gerinti investicinę ir konkurencinę aplinką taikant mokestinius instrumentus bei tobulinti mokesčių administravimo sistemą.

„Gerovės valstybės efektyvumas priklauso ne tik nuo siekio suteikti viešąsias paslaugas, bet ir kurti tokią mokestinę bei konkurencinę aplinką verslui, kuri leistų užtikrinti finansiškai subalansuotą ir tvarų tų paslaugų teikimą. Lietuvai būdingas mokesčių įstatymų kaitaliojimas gruodžio mėnesį su biudžeto tvirtinimu apskritai yra labai ydinga praktika ir jos derėtų vengti“, – pažymi „Investors‘ Forum“ valdybos pirmininkas Rolandas Valiūnas.

Komentuodama sveikatos apsaugos poreikius, asociacija ragina atkreipti dėmesį į tai, kad sąžininga konkurencija tarp privačių ir viešųjų įstaigų sveikatos sistemoje prisidės prie geresnės gyventojų sveikatos priežiūros paslaugų kokybės, o paciento laisvės pasirinkti įstaigą, atnešant į pasirinktą įstaigą jam skirtą biudžeto krepšelį, efektyvesnio ir racionalesnio biudžeto lėšų panaudojimo bei įstaigų vadybos gerinimo. Taip pat svarbus pacientų papildomų mokėjimų už sveikatos paslaugas aiškesnis sureguliavimas ir galimybė sveikatos priežiūros specialistams vykdyti individualią veiklą.

Kalbėdami apie švietimo sistemą, verslo atstovai pabrėžia socialinę atskirtį švelninančių mokyklų, kompetentingų mokytojų, skaitmenizacijos ir šiuolaikiško mokymo turinio vaidmenį. „Investors‘ Forum“ mini nebaigtus pokyčius – pasak jų, tai yra sisteminė valstybės požiūrio į lyderystę švietime bėda, kurią būtina keisti. Neįgyvendinus institucinių pokyčių, sudėtinga tikėtis, kad sėkmingai vyks ir tokioms institucijoms patikėti pokyčiai, pavyzdžiui, bendrųjų programų keitimas. Siekiant išvesti Lietuvos švietimą iš kritinės situacijos, būtina daugiau investuoti į šios srities lyderystę, teigia forumo nariai.

„Greta būtino proveržio mokestinėje, sveikatos apsaugos ir švietimo sistemose, mūsų asociacija akcentuoja ir talentų pritraukimo bei aukštos kokybės komunikacijos ir susisiekimo svarbą. Taip pat turime ne vieną pasiūlymą finansinių technologijų, energetikos sritims bei viešojo sektoriaus efektyvumo ir viešųjų pirkimų iššūkiams spręsti. Neabejojame, kad būsimai Vyriausybei įsiklausius, taptume ne tik konkurencingesni ir patrauklesni investicijoms, bet ir užtikrintume geresnį gyvenimo lygį ir viešąsias paslaugas šalies gyventojams“, – teigė Rūta Skyrienė, „Investors‘ Forum“ vykdomoji direktorė.

Kad investicijos ir technologinis progresas Lietuvoje nestotų, o šalis tinkamai pasinaudotų skaitmeninės ES rinkos teikiamomis galimybėmis ekonomikai augti, investuotojai ragina tęsti puoselėti dialogą tarp valstybės ir verslo. Sklandus perėjimas prie 5G ryšio bus lūžio momentas ištisose industrijose, todėl, anot investuotojų, būtina užtikrinti 5G plėtros 2020-2025 m. gairių vykdymą ir sudaryti mobiliojo ryšio operatoriams galimybes ir paskatas investuoti į 5G ryšio diegimą.

Asociacijos nuomone, dar vienas Vyriausybės prioritetas turėtų būti įmonėms tenkančios administracinės naštos mažinimas. Dideli biurokratiniai ir teisėkūros trukdžiai matyti ir viešųjų pirkimų srityje, tad investuotojai antrina Prezidento raginimui spręsti perkančių organizacijų profesionalumo stygiaus ir pirkimus užtęsiančių ginčų procedūrų problemas.

„Investors‘ Forum“ nariai pabrėžia, kad norint suteikti postūmį Lietuvos ekonomikai atsitiesti ir augti, būsimas ministrų kabinetas turi galvoti apie būdus talentams pritraukti ir puoselėti. Ieškant būdų paskatinti į užsienį išvykusius specialistus, būtina galvoti ir apie priemones užsienio profesionalams pritraukti dirbti ir kurti Lietuvoje, o tam būtina valstybės migracijos politika ir sistema, grindžiama ambicijomis.

Su detaliu „Investors‘ Forum“ pasiūlymų sąrašu galima susipažinti čia.