Vakar Investuotojų forumo nariai susitiko su Ministre Pirmininke Ingrida Šimonyte. Susitikime dalyvavo arti 100 Investuotojų forumo narių ir susitikime buvo aptarti Vyriausybės prioritetai ekonomikos srityje, kovos su Covid-19 priemonės, Investuotojų forumo nariai uždavė jiems aktualiausius klausimus.

Investuotojų forumo valdybos pirmininkas Rolandas Valiūnas pasveikino Ministrę Pirmininkę perėmus valdžios vairą ir akcentavo, kad Forumo nariams aktualūs ne tik konkurencingumo ar mokesčių politikos klausimai. Narių apklausos nuosekliai įvardina tris didžiausius prioritetus Lietuvoje – švietimo reformą, viešojo sektoriaus efektyvumą ir talentų migraciją. Šiose srityse tikimasi proveržio ir Investuotojų forumas yra pasiryžęs prie jo prisidėti.
Ministrė Pirmininkė akcentavo, kad kalbant apie Covid-19 pandemiją taisyklės rašomos tiems, kurie jų laikosi, todėl liūdina bandymai apeiti taisykles. Kita svarbi tema – Valstybės biudžetas. Pakankamai lėšų kovai su pandemija ankstesnės valdžios nebuvo numatyta, todėl peržiūrėjus biudžetą deficitas padidėjo. Taip pat pastebėta, jog nors DNR plane tikslai buvo geri, tačiau priemonės – nebūtinai tinkamos, todėl jas reikia peržiūrėti.
Aptarta ir tai, kad RRF (Recovery and Resilience Facility) fondo lėšos galėtų būti labai svarbus šaltinis padaryti proveržį švietimo srityje. Premjerė pastebėjo, kad dėl nacionalinio susitarimo švietime, svarbiausia nesusitarti iš kito galo, ne nuo sutartų procentų nuo BVP reikia pradėti. Vaiko galimybės gauti bilietą į gyvenimą neturėtų priklausyti nuo to, kur jis gyvena.
Ministrė pirmininkė akcentavo, kad dėl estiškos pelno mokesčio sistemos reikia diskutuoti, galėtų būti ir kitokių variantų. Vyriausybės programoje yra numatyta šį klausimą įvertinti, tačiau tai nebus skubūs sprendimai. Mokesčių tema neegzistuoja atskirai savaime, tai nėra kitų metų klausimas.
Kalbėtasi ir apie kokybišką valstybės tarnybą. Tai atsakymas kaip išvengti problemų ir viešuosiuose pirkimuose, ir migracijos politikoje, ir sveikatos krizės valdyme. Vyriausybės vadovė mano, kad Valstybės tarnybos reformą įmanoma įgyvendinti per kadenciją.
Taip pat buvo aptarti žaliosios energetikos klausimai ir aktyvus privataus verslo dalyvavimas siekiant žaliojo kurso tikslų, nuotolinio darbo svarba kuriant darbo vietas paslaugų centrų industrijoje, migracijos procesų ir paslaugų kokybės gerinimas, valstybės dalyvavimas versle tik tais atvejais kai nėra kitos galimybės ir eilė kitų investuotojams aktualių klausimų.