Valdybos pirmininko sveikinimo žodis
Rolandas Valiūnas

Mieli kolegos,

Esu tikras, kad gyvenimas yra prasmingas, pilnavertis ir įdomus tol, kol sugebame patirti nuoširdžią nuostabą. Būtent jos pastaraisiais metais teko patirti nemažai. Ne todėl, kad 2020-ieji visiems mums tapo iki šiol neregėtų išbandymų metais. Bet pirmiausiai dėl to, kaip sugebėjome šiuos išbandymus pasitikti, prisitaikyti ir įveikti.

Tad šiandien, kreipiantis į Jus ir apžvelgiant prabėgusius metus, mane vis dar apima ne tik nuostaba, bet ir pasididžiavimas. Daugelio įmonių, ypač – investuotojų bendruomenės narių, atsakas į protrūkį pademonstravo, kokie atsakingi, brandūs, stiprūs ir vieningi gebame būti.

Pati asociacija „Investors‘ Forum“ prisidėjo prie dviejų iniciatyvų – Gydymo įstaigų paramos fondo ir COVID-19 pasekmių mažinimo fondo – steigimo bei padėjo telkti ir koordinuoti atsaką šalį ir pasaulį užklupusiai grėsmei. Daugelis iš Jūsų taip pat buvote ir tebesate įsitraukę į įvairius projektus, kuriais padedate valstybei ir visuomenei kovoti su pandemija ir lengviau atsitiesti, kai ji atsitrauks.

Vis dėlto, svariausias asociacijos narių indėlis į sėkmingą atsaką pandemijai, buvo ir tebėra nuosekli kasdienė asociacijos narių veikla. Paaiškėjo, kad sugebame ne tik būti lankstūs, persitvarkyti ir prisitaikyti prie staigiai pakitusios aplinkos, bet ir tapti dar stipresni.

Tai akivaizdžiai liudija statistika. Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis, „Investors‘ Forum“ vienijančios įmonės šalies iždą pernai papildė daugiau kaip 3,7 milijardo eurų pridėtinės vertės mokesčių, t.y. 2,8 procento daugiau nei 2019 metais. Asociacijos įmonių investicijos į Lietuvos ekonomiką sudarė daugiau kaip 18 proc. visų mokesčių mokėtojų 2019 m. deklaruotų investicijų. Taigi ne tik tęsėte veiklą, kūrėte vertę ir darbo vietas, bet ir sėkmingai didinote apimtis. Vien tai laikau milžinišku pasiekimu.

Kita vertus, išbandymų metai nesukliudė rūpintis ir visos šalies investiciniu klimatu. 2020-aisiais „Investors‘ Forum“ valstybės institucijoms pateikė per 40 pasiūlymų verslo aplinkai tobulinti. Aktyviai dalyvavome įvairiose darbo grupėse, diskusijose ir susitikimuose, būdami stipriu ir patikimu proto balsu Lietuvai ir jos visuomenei atremiant vieną didžiausių iki šiol tekusių iššūkių.

Šių pastangų vaisiai iš dalies atsispindi ne tik asociacijos narių veiklos rodikliuose ar aukštuose tarptautiniuose Lietuvos reitinguose, bet ir investuotojų nuotaikoje. Kaip rodo mūsų reguliariai atliekami tyrimai, Lietuvoje investuojančių užsienio kapitalo bendrovių vadovų pasitikėjimas Lietuvos ekonomika atsitiesia. Palyginti su praėjusiais metais, investuotojai gerokai pozityviau vertina šalies verslo aplinką, o pasitikėjimas ne tik grįžo, bet ir viršijo iki pirmojo karantino buvusį lygį.

Todėl teigiu, kad turime visas priežastis likti optimistais. Dirbant kartu, mums jau pavyko pasiekti neįtikėtinų rezultatų. Esu tikras, kad pandemijai traukiantis ir gyvenimui grįžtant į labiau įprastas vėžes, mūsų visų laukia dar įspūdingesni atsigavimo ir augimo metai.

Metinė ataskaita anglų kalba: čia.