Vis daugiau rūkančiųjų atsisako cigarečių ir pereina prie mažiau žalingų alternatyvų, rodo tarptautinės kompanijos „Philip Morris International“ (PMI) duomenys. Pirmą 2020 metų pusmetį suskaičiuota, kad visame pasaulyje jau 11,2 milijono rūkančių suaugusių nustojo rūkyti cigaretes ir vietoj jų pasirinko bedūmius gaminius. Todėl PMI konstatuoja, kad bedūmė ateitis sparčiai artėja ir yra akivaizdus technologinės pažangos rezultatas.

Papildomą impulsą bedūmės ateities vizijai įgyvendinti suteikė šiemet liepą paskelbtas JAV Maisto ir vaistų administracijos (FDA) sprendimas pripažinti PMI gaminamą kaitinamojo tabako sistemą IQOS modifikuotos rizikos tabako produktu (angl. modified risk tobacco product (MRTP)). Kadangi šis produktas išskiria mažiau kenksmingų medžiagų, FDA agentūra nurodė, kad jis prisideda prie rūkančios visuomenės sveikatos palaikymo.

Moksliniais tyrimais pagrįstas proveržis

Kompanija PMI už visuomenės sveikatos apsaugą atsakingai JAV agentūrai teikė visus mokslinių tyrimų duomenis, o FDA ekspertai trejus metus nuodugniai nagrinėjo ir vertino faktus, kol paskelbė sprendimą. FDA pripažinimas svarbus milijonams rūkančių suaugusių visame pasaulyje, nes atkreipia dėmesį į moksliškai pagrįstus įrodymus. Buvo pripažinta, kad galima argumentuotai teigti, kad tabako kaitinimo technologija ženkliai sumažina kenksmingų ir galimai kenksmingų cheminių medžiagų išsiskyrimą, nes nėra degimo proceso. Tikimasi, kad FDA agentūros sprendimas padės rūkantiesiems gauti objektyvią informaciją ir priimti jiems tinkamiausią sprendimą dėl kaitinamojo tabako produktų  ne tik JAV, bet ir kitose pasaulio šalyse.

Įsipareigojusi kurti ateitį be dūmų, PMI siekia, kad iki 2025 metų cigarečių atsisakytų 40 mln. rūkančių suaugusiųjų visame pasaulyje. „2016 m. paskelbėme, kad kursime ateitį be dūmų. Nuo to laiko žengėme milžinišką žingsnį pirmyn tiek stiprindami organizacinius pajėgumus, tiek integruodami tvarumo principus į visus mūsų verslo transformacijos etapus“, – teigia PMI generalinis direktorius Andre Calantzopoulos. Jis viliasi, kad vis daugiau už visuomenės sveikatą atsakingų institucijų visame pasaulyje atkreips dėmesį į mokslinių tyrimų duomenis.

  1. Calantzopoulos teigimu, sulaukus tinkamo palaikymo iš priežiūros institucijų ir visuomenės, po 10-15 metų mažiau kenksmingi kaitinamojo tabako gaminiai išstums iš rinkos įprastas cigaretes ir prekyba jomis sustos daugelyje šalių. Kompanija laikosi pozicijos, kad milijonams rūkančiųjų, norinčių toliau vartoti nikotiną, turi būti suteikta teisė gauti išsamią informaciją apie alternatyvas ir galimybė atsisakyti cigarečių, net ir tais atvejais, kai žmogus neketina mesti rūkyti.

Auga vartotojų dėmesys sveikatai ir sąmoningumas

PMI duomenimis, daugybė rūkančiųjų siekia pokyčių ir nori sumažinti žalą savo sveikatai. Augantis visuomenės sąmoningumas ir rūpestis savo sveikata skatina PMI stiprinti alternatyvių tabako gaminių pozicijas ir atitinkamai keisti gamybos apimtis. Tuo pačiu bendrovė kryptingai ir aiškiai pabrėžia savo gaminių skirtumus, toliau siekdama pokyčių, kuriuos iliustruoja per metus 46 proc. (lyginant 2018 m. ir 2019 m.) išaugęs cigarečių atsisakiusių ir alternatyvius gaminius pasirinkusių vartotojų skaičius.

Šiandien pokyčių mastą visame pasaulyje įrodo per 11,2 mln. suaugusių rūkančiųjų, perėjusių prie kaitinamojo tabako sistemos. PMI duomenimis, vos per pastarąjį pusmetį 1,5 mln. rūkančiųjų sąmoningai atsisakė cigarečių ir išvengė kenksmingų deginamo tabako dūmų.

Siekdama sumažinti tabako žalą, jau daugiau kaip dešimtmetį įmonė investuoja į mokslinius tyrimus ir novatoriškų produktų kūrimą ir vystymą. Antai, 2019 m. 98 proc. visų mokslinių tyrimų ir plėtros ir 71 proc. visų komercinės veiklos sąnaudų skirtos būtent bedūmiams produktams kurti ir vystyti.

Mažinamas poveikis aplinkai

Moksliniais metodais pagrįsti tyrimai ir savo veiklos vertinimas yra vienas pagrindinių PMI veiklos principų. Tobulindama savo veiklą, įmonė nuosekliai mažina aplinkai keliamą žalą. Palyginti su 2010 metais, kompanija yra 42 proc. sumažinusi anglies dvideginio (CO2) emisijas. Net 72 proc. PMI gamyklų sunaudotos ir įsigytos elektros energijos yra pagaminama iš atsinaujinančių šaltinių. Kompanija ir toliau nuosekliai siekia sumažinti aplinkos taršą anglies dvideginiu.

Pagrindą ambicingam tikslui suteikia sėkmingas pavyzdys – Klaipėdoje veikianti „Philip Morris Lietuva“ gamykla pirmoji iš visų PMI gamyklų pripažinta visiškai neteršianti aplinkos oro ir esanti maksimaliai draugiška gamtai. Jai suteiktas „Carbon – Neutral“ statusas.

Savo veiklos rezultatus ir į ateitį orientuotus sprendimus bendrovė paskelbė integruotoje ataskaitoje. Birželio mėn. paskelbtame dokumente bendrovė pateikia išsamią savo veiklos aplinkosaugos, socialinės atsakomybės ir valdysenos (ASV) sričių apžvalgą, pagrįstą pagrindiniais veiklos rezultatų rodikliais (PVRR), nustatytais dar 2016 metais. PVRR yra laikomi verslo pertvarkymo vertinimo parametrais, kurie skirti skaidriai įvertinti ir patikrinti padarytą pažangą kuriant pasaulį be cigarečių. Visą 2019 m. integruotos ataskaitos tekstą galite atsisiųsti adresu PMI.com/IntegratedReport2019.

Papildomą informaciją apie įmonės tvarumo veiklą, siektinus tikslus ir įsipareigojimus galima rasti adresu PMI.com/Sustainability.

„Philip Morris International“:

 „Philip Morris International“ (PMI) yra pirmoji tabako pramonės įmonė, siekianti sukurti ateitį be cigarečių dūmų. Kovodama su rūkymo sukeliama žala, kompanija „Philip Morris International“ daugiau kaip 15 metų kuria mažiau kenksmingus, bedūme technologija paremtus gaminius. Jų atsiradimui buvo pasitelkta daugiau kaip 400 įvairių sričių mokslininkų. JAV, Didžiosios Britanijos, Kanados sveikatos organizacijos jau viešai paskelbė, kad tokie bedūmiai produktai svariai prisideda prie tabako žalos mažinimo, o kai kuriose pasaulio valstybėse medikai suaugusiems asmenims, kurie neatsisako rūkymo, verčiau pataria rinktis mažiau kenksmingas minėtas alternatyvas.