[]
1 Paraiškos teikėjo informacija
2 Nominanto informacija
ATSAKINGA ĮMONĖ 2018
INFORMACIJA APIE PARAIŠKOS TEIKĖJĄ

Vardas, pavardė

Vardas, pavardėyour full name

Pareigos

Pareigosyour full name

Atstovaujama įmonė, organizacija

Atstovaujama įmonė, organizacijayour full name

Telefono numeris

Telefono numerisyour full name

El. paštas

APDOVANOJIMUI NUOMINUOJAMA ĮMONĖ

Įmonės pavadinimas

Įmonės pavadinimas

Verslo pobūdis/sektorius/pramonės šaka

Verslo pobūdis/sektorius/pramonės šaka

Įmonės adresas

Įmonės adresas

Įmonės internetinio puslapio adresas

Įmonės internetinio puslapio adresasyour full name

Kontaktinio asmens telefono numeris

Kontaktinio asmens telefono numerisyour full name

Kontaktinio asmens el. paštas

INFORMACIJA APIE NOMINUOJAMĄ ĮMONĘ
Pateikite pagrindinius argumentus, kodėl Jūsų įmonė yra verta būti nominuota Atsakingos įmonės 2018 apdovanojimui
Pateikite pagrindinius argumentus, kodėl Jūsų įmonė yra verta būti nominuota Atsakingos įmonės 2018 apdovanojimuimore details
0 /
Aprašykite įmonės veiksmus, kuriais remiantis įmonė yra teikiama apdovanojimui ir kurie įrodo, kad įmonė pasiekė išskirtinių rezultatų, įgyvendino naujas priemones,išplėtė projektus ar veiklas 2018-aisiais metais ir yra verta apdovanojimo, atsižvelgiantį žemiau pateiktus kriterijus
Commentsmore details
0 /
Nurodykite, kokiomis priemonėmis įmonė prisideda prie skaidrių verslo santykių kūrimo, skatinimo šalyje 2018-ais metais:
Nurodykite, kokiomis priemonėmis įmonė prisideda prie skaidrių verslo santykių kūrimo, skatinimo šalyje 2018-ais metais:more details
0 /
Nurodykite, kaip įmonė prisideda prie bendruomeninės veiklos ir socialinių vertybių kūrimo bei puoselėjimo 2018-ais metais:
Nurodykite, kaip įmonė prisideda prie bendruomeninės veiklos ir socialinių vertybių kūrimo bei puoselėjimo 2018-ais metais:more details
0 /
Nurodykite, kaip įmonė gerina darbo sąlygas ir ryšius su darbuotojais bei klientais 2018-ais metais:
Nurodykite, kaip įmonė gerina darbo sąlygas ir ryšius su darbuotojais bei klientais 2018-ais metais:more details
0 /
Nurodykite, kaip įmonė prisideda prie neigiamo poveikio aplinkai mažinimo ilguoju laikotarpiu, veiksmai 2018-aisiais:
Nurodykite, kaip įmonė prisideda prie neigiamo poveikio aplinkai mažinimo ilguoju laikotarpiu, veiksmai 2018-aisiais:more details
0 /
Nurodykite įmonės veiklos pasiektus rezultatus ir įgytą naudą taikant atsakingo verslo principus 2018-ais metais:
Nurodykite įmonės veiklos pasiektus rezultatus ir įgytą naudą taikant atsakingo verslo principus 2018-ais metais:more details
0 /
Nurodykite, kaip įmonė atsiskaito už vykdomą atsakingą veiklą suinteresuotoms šalims:
Nurodykite, kaip įmonė atsiskaito už vykdomą atsakingą veiklą suinteresuotoms šalims:more details
0 /
Papildoma informacija/svarūs kriterijai:
Papildoma informacija/svarūs kriterijai:more details
0 /
Ankstesnis
Tolimesnis
FormCraft - WordPress form builder

"Investors’ Forum" nariai

Šiuo metu "Investors' Forum" asociacija turi 56 narius.
Visi “Investors’ Forum” nariai