Tradicinis metinis asociacijos „Investors’ Forum“ narių susitikimas su LR Vyriausybe, kurio metu pristatomi pasiūlymai investicinei aplinkai gerinti.