Investuotojų Forumas (IF) ir Personalo valdymo profesionalų asociacija (PVPA) sausio 24 d. 13.30val. organizuoja forumą-diskusiją darbo santykių tema „Lietuvos darbo santykių reguliavimas. Liberalus ar konservatyvus?“

Forumas vyks Novotel viešbutyje (Gintaro salė) adresu Gedimino pr. 16 Vilniuje.

Forumo tikslas – diskutuoti apie Lietuvos Darbo santykius reguliuojančius teises aktus ir kaip jie atitinka nūdienos besikeičiančias darbo rinkos realijas, bei padeda Lietuvai skatinti tiek vietines tiek užsienio investicijas. Siekiant pristatyti šių klausimų svarbą ūkio konkurencingumui, rengėjai pasitelkė ir meno atstovus. Diskusija bus pradėta linksmu vaidinimu, kuris išryškins kai kurių teisinių reikalavimu problemas.

Forume dalyvauja atstovai iš: LR Seimo, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos, LR Valstybinės darbo inspekcijos.