Šių metų vasario 4 d. Investors’ Forum nariai susitiko su Lietuvos Respublikos Valstybine mokesčių inspekcija.

Susitikimo metu buvo aptarti pagrindinių mokesčių įstatymų pakeitimai. Imonių atstovai pateikė klausimus, dėl problemų, su kuriomis susiduriama taikant mokesčių įstatymus praktikoje.

Įmonių atstovai pageidavo, kad atsirastų įstatyminė nuostata, kad ir po kelerių metų, atliekant patikrinimus, įmonės nebūtų baudžiamos už klaidas, kurias dabar gali padaryti, neesant aiškiam mokesčių įstatymų išaiškinimui. Susitikimas buvo naudingas abiems pusėms. Investors‘ Forum dar lauks atsakymų raštu į kai kuriuos pateiktus klausimus.