integrity_meeting.jpg

Rugsėjo 30 d. asociacija „Investors‘ Forum“ kartu su iniciatyva „Baltoji banga“ ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos Antikorupciniu tinklu Rytų Europai ir Centrinei Azijai (EBPO ACN) pakvietė Lietuvos verslo atstovus į diskusiją apie iššūkius skaidriam verslui Lietuvoje.

Renginio metu aptarti efektyviausi būdai ir gerosios praktikos, kuriomis remiantis verslo asociacijos ir privačios bendrovės galėtų didinti savo veiklos skaidrumą bei išvengti korupcinio pobūdžio veikų.

 

„Į būtinybę skaidrinti Lietuvos verslo aplinką investuotojai jau ne kartą yra atkreipę dėmesį. „Investors‘ Forum“ iniciatyva skelbiamas Lietuvos investuotojų pasitikėjimo indeksas šiais metais parodė, kad daugiau nei pusė investuotojų į Lietuvos ekonomiką skaidrumą laiko viena iš labiausiai permainų reikalaujančių sričių. Be skaidrios ir sąžiningos verslo veiklos investuotojų požiūris į Lietuvos rinką nebus palankus“, – teigė Rūta Skyrienė, „Investors‘ Forum“ vykdomoji direktorė, iniciatyvos „Baltoji banga“ tarybos pirmininkė.

 

Diskusijos metu EBPO ACN ir EY atstovas Liudas Jurkonis taip pat pristatė preliminarius studijos „Verslo veiklos skaidrumas Rytų Europoje ir Centrinėje Azijoje“ rezultatus. Studijoje analizuojamos svarbiausios galimų neteisėtų veiksmų ir sukčiavimo tendencijos regione, pristatomi gerųjų praktikų pavyzdžiai, pateikiamos rekomendacijos ir praktiniai pasiūlymai Vyriausybėms ir privačiam sektoriui dėl tolesnio verslo veikos skaidrumo didinimo tiek Valstybės, tiek ūkio šakos ir bendrovių lygmeniu. „Pagrindinis studijos tikslas buvo suprasti, kas skatina, o kas trukdo bendradarbiauti verslui ir valdžios institucijoms, ir tuo pačiu įvardyti esmines prielaidas šiam bendradarbiavimui stiprinti tiek Lietuvoje, tiek ir platesniame regione.“ 

integrity_meeting.jpg

 baltoji_banga_investors_forum_oecd_1.jpgbaltoji_banga_investors_forum_oecd.jpg