2023 m. sausio 6 d. Lietuvos prezidentas pasirašė Susisiekimo ministerijos inicijuotus, prekybinę ir saugią laivybą reguliuojančius, įstatymų pakeitimus. Šioms pataisoms 2022 m. Liepos 22d. Investors‘ Forum pateikė pastabas. Džiaugiamės, kad naujasis projektas atliepia mūsų keltus klausimus dėl laivų pirkimo-pardavimo  reglamentavimo.

Naujuose įstatymų pataisoje laivai (išskyrus SGD-saugyklą) teisiškai prilyginami kilnojamiems daiktams. Šis sprendimas padės gerinti investicijas į laivybos sektorių bei paskatins jūrų laivų registravimą Lietuvos jūrų laivų registre. Patvirtinti ir kiti pakeitimai, kuriuos sudaro: palankesnės laivybos bendrovės steigimo sąlygos, įtvirtina galimybę locmanui vesti laivą nuotoliniu būdu, galimybė EBPO bei NATO priklausančių valstybių narių piliečiams tapti kapitonu ir kt.

Naujosios Prekybinės laivybos įstatymo pataisos padės sustiprinti Lietuvos jūrinio sektoriaus konkurencingumą ir sukurti naujas darbo galimybes. Įstatymų pakeitimai įsigalios 2023m. gegužės 1d.

Nuotrauka: © Martyno Vainoriaus.