Asociacijos Investors’ Forum užsakymu UAB Ernst & Young Baltic parengė Lietuvos verslo tarptautinės plėtros galimybių studiją. Rengiant šį dokumentą buvo vadovaujamasi naujausių su tiesioginių užsienio investicijų pritraukimu, konkurencingumo ir eksporto skatinimu susijusių tarptautinių studijų rezultatais, kurie buvo papildyti per pastaruosius 3-5 metus metus Ernst & Young Lietuvoje ir Pabaltijy vykdytų įvarių šios srities projektų bei iniciatyvų įžvalgomis, naujausių TUI, eksporto bei Lietuvos verslo konkurencingumą atspindinčių duomenų bei kiekvienos srities plėtrą lemiančių veiksnių analizės duomenimis. 

Visą galimybių studiją skaityti bei parsisiųsti galite čia.

Ši galimybių studija yra asociacijos „Investors‘ Forum“ įgyvendinamo projekto ,,Lietuvos verslo galimybių gerinimas“, projekto kodas Nr. VP2-2.2-ŪM-01-K-01-020, finansuojamo Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, dalis.