[]
1 Paraiškos teikėjo informacija
2 Nominanto informacija
METŲ VALSTYBĖS TARNAUTOJAS 2018
INFORMACIJA APIE PARAIŠKOS TEIKĖJĄ

Vardas, pavardė

Vardas, pavardėyour full name

Pareigos

Pareigosyour full name

Atstovaujama įmonė, organizacija

Atstovaujama įmonė, organizacijayour full name

Telefono numeris

Telefono numerisyour full name

El. paštas

APDOVANOJIMUI NUOMINUOJAMA INSTITUCIJA, ASMUO

Pavadinimas arba vardas (-ai) ir pavardė (-ės)

Pavadinimas arba vardas (-ai) ir pavardė (-ės)

Institucijos, asmens adresas

Institucijos, asmens adresas

Institucijos internetinio puslapio adresas

Institucijos internetinio puslapio adresasyour full name

Kontaktinio asmens telefono numeris

Kontaktinio asmens telefono numerisyour full name

Kontaktinio asmens el. paštas

INFORMACIJA APIE NOMINUOJAMĄ INSTITUCIJĄ, ASMENĮ
Aprašykite atskiro valstybės tarnautojo, pareigūno veiksmus, kuriais remiantis nominacija yra teikiama svarstymui ir kurie įrodo, kad nurodytas nominantas yra vertas apdovanojimo,  atsižvelgiant į žemiau pateiktus kriterijus (galima įtraukti ir kitus, paraiškos teikėjo svariais laikomus, kriterijus, kurie padėtų įrodyti asmens tinkamumą apdovanojimui).
Nurodykite sprendimą (veiksmą, iniciatyvą), kuris 2018-aisiais, jūsų manymu, buvo geriausias verslo klimatui gerinti
Nurodykite sprendimą (veiksmą, iniciatyvą), kuris 2017-aisiais, jūsų manymu, buvo geriausias verslo klimatui gerintimore details
0 / 1000

Pagrįskite šio sprendimo (veiksmo, iniciatyvos) priėmimo svarbą

Pagrįskite šio sprendimo (veiksmo, iniciatyvos) priėmimo svarbąmore details
0 / 1000

Nurodykite kaip šis sprendimas paveikė (paveiks) verslo aplinką šalyje ir bendrą šalies ekonomiką

Nurodykite kaip šis sprendimas paveikė (paveiks) verslo aplinką šalyje ir bendrą šalies ekonomikąmore details
0 / 1000

Papildoma informacija

Papildoma informacijamore details
0 /
Ankstesnis
Tolimesnis
FormCraft - WordPress form builder

"Investors’ Forum" nariai

Šiuo metu "Investors' Forum" asociacija turi 56 narius.
Visi “Investors’ Forum” nariai