Valdybos pirmininko sveikinimo žodis
Rolandas Valiūnas

Mieli kolegos,

Šiandien labiau nei bet kada iki šiol norėčiau pradėti šį įžanginį žodį kaip įprasta – pasidžiaugdamas Lietuvos pasiekimais, tokiais kaip rekordinė vienuolikta pozicija Pasaulio Banko reitinge „Doing Business 2020” ar 47 tiesioginių užsienio investicijų projektai, kuriuos „Invest Lithuania“ pritraukė pernai. Mielai tęsčiau atkreipdamas dėmesį į puikiai žinomus iššūkius, tokius kaip kvalifikuotos darbo jėgos stoka ar būtinybė Vyriausybei labiau susirūpinti švietimo sistemos, migracijos procedūrų tobulinimu. Pabaigčiau kokia įkvepiančia fraze, kviesdamas toliau drauge dirbti ir gerinti verslo sąlygas bei investicinį klimatą Lietuvoje.

Vis dėlto, šiemet daug kas skiriasi nuo to, prie ko buvome įpratę. Koronaviruso protrūkis sudavė iki šiol neregėtą smūgį, sukrėsdamas pasaulio ir atskirų šalių visuomenes, supurtydamas verslą ir klupdydamas ekonomiką ant kelių, persmelkdamas baime ir netikrumu. Pasaulis nebuvo pasirengęs. Niekas nesitikėjo tokio masto krizės, o jos padarinius itin sudėtinga nuspėti.

Kad ir kokia niūri padėtis atrodytų, esama ir šviesių ženklų. Mūsų visuomenės ir daugelio bendrovių atsakas į protrūkį atskleidė, kokie atsakingi, brandūs, stiprūs ir vieningi gebame būti. Skubiai persitvarkydamos, rūpindamosi veiklos tęstinumu ir darbuotojų saugumu, įmonės mąstė ne vien apie save. Daugelis bendrovių, organizacijų ir pavienių asmenų skyrė savo energijos ir išteklių, kad padėtų valstybei ir sveikatos apsaugos specialistams kovoti su neregimu priešu.

Kova tęsiasi toliau, ir „Investors‘ Forum“ bei asociacijos nariai aktyviai joje dalyvauja kalbėdamiesi su institucijomis, siūlydami sprendimus galimiems krizės padariniams sušvelninti. Prisitaikydami, spręsdami, tęsdami savo veiklą.

Man rašant šias eilutes, Lietuva jau daugiau nei šešias savaites gyvena karantino sąlygomis. Tačiau karantinas nesustabdė asociacijos veiklos. Priešingai, „Investors‘ Forum“ glaudžiai bendradarbiauja su kitomis verslo struktūromis patardama Vyriausybei dėl priemonių COVID-19 poveikiui ekonomikai švelninti. Šiuo neaiškiu sumaišties metu „Investors‘ Forum“ lieka tuo, kuo buvo daugelį metų iki šiol: esame racionalus balsas, kviečiantis veikti kartu ir drauge ieškoti geriausių sprendimų. Kuo greičiau.

O žvelgdamas į mūsų prabėgusių metų pasiekimus, turiu svarių priežasčių išlikti optimistas. Tokio mano pasitikėjimo šaltinis esate Jūs, mieli kolegos. Suvokdamas, kad telkiame labiausiai patyrusias, talentingiausias ir atsakingiausias kompanijas, žinodamas mūsų gebėjimą laikytis, mąstyti ir veikti išvien, lieku įsitikinęs, kad įveiksime ir šį iššūkį.

Susipažinti su metine ataskaita galite čia.

Metinę ataskaitą anglų kalba rasite čia.